Categories
Recenzii

INSUSIRILE DRAGOSTEI

“Duhul dragostei da-mi-l mie Doamne”

           Sf. Ap. Pavel descrie simplu si luminos adevarata dragoste, enumerand pe scurt insusirile ei: “ Dragostea indelung rabda, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieste, nu se lauda, nu se trufeste. Dragostea nu se poarta cu necuviinta, nu cauta ale sale, nu se aprinde de manie, nu gandeste raul. Nu se bucura de nedreptate, ci se bucura de adevar, Toate le sufera, toate le crede, toate le nadajduieste, toate le rabda. Dragostea nu cade niciodata”   Sa examinam pe scurt fiecare din insusirile ei enumerate aici:

Categories
Carti Catehism

Catehism ortodox [5/6](5)

TAINA SPOVEDANIEI

Este Taina în care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, păcatele crestinilor care se căiesc sincer si le mărturisesc la scaunul spovedaniei, în fata preotului.
Ea are diferite numiri. Se numeste pocăintă, pentru că cel ce o primeste trebuie să regrete în mod sincer, păcatele săvârsite si mărturisite preotului duhovnic; mărturisire sau spovedanie, întrucât crestinul îsi mărturiseste păcatele în fata preotului; al doilea Botez, pentru că prin ea se spală păcatele întocmai ca prin Taina Botezului; iertare, dezlegare, pentru că prin ea se dezleagă păcătosul de legătura păcatelor; împăcare, pentru că ne împacă cu Dumnezeu.
Mântuitorul Hristos a îngăduit această Taină sfintilor Săi apostoli când le-a spus : “Oricâte veti lega pe pământ, vor fi legate si in cer si oricâte veti dezlega pe pământ, vor fi dezlegate si in cer” (Matei XVIII, 18; XVI, 19). El a instituit-o apoi după Sfânta Sa Inviere din morti,

Categories
Drumetii si pelerinaje Ortodoxia Repere romanesti

Icoane făcătoare de minuni din București

O veste îmbucurătoare la începutul Postului: Puțini știu că agitata capitală adăpostește și un număr mare de icoane făcătoare de minuni, adevărate oaze duhovnicești pentru sufletul împovărat și căutător de Dumnezeu, sau pur și simplu atins de “curiozitatea cea bună” (oare chiar există? pe bune ?). Mulți poate am trecut pe lângă aceste biserici fără să ne dăm seama.

Este adevărat ca minunile țin de credință și rugăciunea rugătorului, iar nu de mărimea, vechimea ori calitatea icoanei. Sunt însă unele icoane, special alese de Dumnezeu prin intermediul cărora s-au săvârșit minuni deosebite.

Să mă scuze non-bucureștenii 🙂 -și eu mă număr printre ei – dar acum, pentru cei care am ajuns aici într-un fel sau altul, sper ca aceste rânduri să fie de folos:

 

 • Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, București (copie după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru, la iconostasul stg din fața altarului);
 • Icoana Maicii Domnului – Biserica “Nașterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colțea, București);
 • Icoana Maicii Domnului și Icoana Sf. Dr. Cosma și Damian – Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colței” (Universitate, Bd. Brătianu 1, București);
 • Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, București);
 •  Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecția Moșilor cu Olari, București);
 •  Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, București);
 • Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, București);
 • Icoana Maicii Domnului și Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, București);
 • Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, București);
Categories
Catehism

Folosul postului

Mulți creștini, nedând o prea mare importanță postului, îl țin fără tragere de inimă sau nu îl țin deloc. Și totuși, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică și părere de rău, căci nu este înfricoșător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaților, mult poate face postul, mai ales când este însoțit de sora sa bună, care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post (Mat. 17, 21).

Așadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe vrășmașii mântuirii noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne temem de el. Trebuie mai degrabă să ne temem de mâncarea multă, mai ales atunci când este însoțită de beție, pentru că ea ne supune patimilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, ne scapă de patimi și ne dăruiește libertatea duhovnicească. De ce dovadă a binefacerilor postului mai avem nevoie, atunci când știm că el luptă împotriva diavolului și ne izbăvește de robia păcatului?

Nu numai călugării cu viață îngerească sunt însoțiți de puterea postului, dar și unii mireni, care zboară pe aripile lui până la înălțimile cugetării sfinte.

Categories
Carti Catehism

Catehism ortodox [5/6](6)

5. HIROTONIA (PREOTIA)

Hirotonia (Preotia) este a cincea sfântă Taină a Bisericii, în care, prin punerea mâinilor si rugăciunea arhiereului, se împărtăseste unor bărbati, ce s-au pregătit pentru aceasta, harul dumnezeiesc, care dă puterea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârsi Sfintele Taine si slujbele bisericesti, si de a conduce pe cei credinciosi la mântuire.
Sfânta Taină a Preotiei se împărtăseste asadar unor bărbati anume pregătiti pentru a o primi cu vrednicie. Insusi Mântuitorul Iisus Hristos i-a ales pe sfintii apostoli si i-a învătat, prin toate câte a făcut între oameni, cele ale împărătiei lui Dunmezeu. După aceea i-a învrednicit de deosebita cinste de a propovădui Sfânta Evanghelie si de a săvârsi fapte minunate. Adresându-se lor, a asezat si Taina Preotiei prin cuvintele : «Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit si Eu pe voi. Si zicând acestea, a suflat asupra lor si le-a zis : Luati Duh Sfânt; cărora veti ierta păcatele, le vor fi iertate si cărora le veti tine, vor fi tinute» (Ioan XX, 21-23).
Sfintii apostoli, cum aflăm din Sfânta Scriptură, au săvârsit Sfânta Taină a Preotiei prin punerea mâinilor,

Categories
Carti

MOȘUL GHEORGHE DIN BUCOVINA

Într-un sat din jurul orașului Suceava, trăia prin anul 1970 un bătrân văduv, care avea aproape 90 de ani. Un creștin model, nelipsit de la biserică, un gospodar neîntrecut în sat, pomicultor și stupar vestit, și un adevărat tată de copii.
Dumnezeu i-a binecuvântat casa cu 17 copii. Până în prezent, toți sunt în viață. Numai soția, după nașterea ultimului copil s-a dus către Domnul.
Moș Gheorghe, însă, nu s-a descurajat în cei 30 de ani de văduvie. Singur s-a trudit

Categories
Carti Omilii

Omilia II

Cartea nasterii lui Iisus, Fiul lui David, Fiul lui Avraam”

Audio (pt download – click drept>save as…):

Rezumat:

 • Noi am primit de la Însuși Fiul lui Dumnezeu legea desăvârșită, mult mai înaltă decât ce primiseră iudeii prin Moise. Așa cum ei s-au curățit atunci trupește, noi trebuie să ne curățim sufletul. Sfânta Scriptură deschide porțile Împărăției Cerurilor, pridvorul este « Cartea nașterii lui Iisus, Fiul lui David, Fiul lui Avraam ».
 • Lucru mare și mai presus de mintea omenească este nașterea lui Dumnezeu,
Categories
Catehism

Catehism ortodox [5/6](2)

1) TAINA SFANTULUI BOTEZ

Sfintul Botez este întâia dintre Tainele Sfintei Biserici ; este usa prin care se întră în Sfânta Biserică. Si numai ajungând membri ai Bisericii lui Hristos ne putem învrednici si de primirea celorlalte Sfinte Taine.
Taina Sfântulul Botez a fost asezată de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele : «Mergând, învătati toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh» (Matei XXVIII, 19). Acestea le-a grăit după învierea Sa din morti.
Dar Taina Sfântului Botez nu este numai usa prin care se intră în Sfânta Biserică a lui Hristos, ci si pentru câstigarea impărătiei lui Dumnezeu, asa cum ne încredintează însusi Mântuitorul, zicând : «De nu se va naste cineva din apă si din Duh, nu va putea să intre în împărătia lui Dumnezeu.» (Ioan III, 5).
Si înaintemergătorul Mântuitorului Hristos, sfântul Ioan, a botezat la Iordam. Dar botezul lui nu era Taină, ci inchipuia doar curătirea de păcate prin credintă si pocăintă; el era mai mult un îndemn la pocăintă, un semn văzut si pregătitor spre cele ce aveau să vină, cum mărturiseste chiar sfântul Ioan Botezătorul: «Eu unul vă botez cu apă spre pocăintă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine ; Lui nu sunt vrednic să-I duc încăltămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt si cu foc» (Matei III, 11). Mai târziu, si sfântul apostol Pavel,

Categories
Mari duhovnici Ortodoxia Repere romanesti

Cititul la Psaltire [2/2]

Unii credincioși spun că nu citesc Psaltirea pentru că le face diavolul ispite. De ce se tem diavolii de psalmi?

Se tem de psalmi, pentru că cine se roagă cu psalmi îi arde pe diavoli ca și cu o sabie de foc. Mare putere are Psaltirea asupra duhurilor rele. Cu acestea părinții de demult făceau minuni și alungau duhurile rele din oameni. Iar dacă unii nu citesc Psaltirea pentru că se tem de ispite, aceștia sunt creștini fricoși, care vor să iasă la luptă cu diavolii fără arme. Or, dacă nu avem arme bune la noi, diavolul ne dezarmează și ne ia prizonieri, adică ne face robi ai păcatelor spre osândă. Psaltirea unită cu postul și smerenia sunt cele mai puternice arme împotriva diavolilor. Cu acestea sfinții izgoneau diavolii din lume și coborau pe îngeri pe pământ. Că cine citește psalmi imită pe îngeri și cântă împreună cu ei.

(arhim. Ioanichie BĂLAN, Convorbiri duhovicești, cu pr. Paisie Olaru)

Categories
Carti

Puterea rugaciunii din inima

Arhimandritul Cleopa Ilie, din Mănăstirea Sihăstria, ne vorbește despre puterea rugăciunii din inimă, care aprinde ca un foc cele dinlăuntru ale omului și îi luminează fața de o lumină ce­rească, prin puterea harului Sfântului Duh care se revarsă peste cel ce s-a învrednicit de la Dumnezeu de darul rugăciunii curate.
Un exemplu viu de rugăciune harică din inimă este și acest fapt cu totul minunat, petrecut în biserica Mănăstirii Sihăstria.
Prin anul 1975, Părintele Cleopa, fiind de rând la biserică, s-a dus de noapte în Sfântul Altar, s-a închinat, a îmbrăcat veșmintele și a început Sfânta Proscomidie.