Troparul Sfantului Stefan cel Mare [2 variante]

Posted in Audio | Leave a comment

Învață de la toate!

Învață de la apă să ai statornic drum,
Învață de la flăcări, că toate-s numai scrum.

Învață de la umbră să taci și să veghezi,
Învață de la stâncă cum neclintit să crezi.

Învață de la soare cum trebuie să apui,
Învață de la piatră, cât trebuie să spui.

Învață de la vântul ce adie pe poteci,
Cum trebuie prin lume de liniștit să treci.

Învață  de la toate, că toate-ți sunt surori,
Cum trebuie să treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori.

Învață de la vierme, că nimeni nu-i uitat,
Învață  de la nufăr să fii mereu curat.

Învață de la flăcări ce avem de ars în noi,
Învață de la ape să nu dai înapoi.

Învață de la umbră să fii smerit ca ea,
Învață de la stâncă să-nduri furtuna grea.

Învață de la soare, ca vremea să-ți cunoști,
Învață de la stele, că-n cer sunt numai oști.

Învață de le greier, când singur ești să cânți,
Învață de la lună, să nu te înspăimânți.

Învață de la vulturi când umerii ți-s grei,
Și du-te la furnică să vezi povara ei.

Învață de la floare să fii gingas ca ea,
Învață de la oaie să ai blândețea sa.

Învață de la păsări să fii mai mult în zbor,
Învață de la toate, că totu-i trecător.

Ia seama fiu al jertfei prin lumea care treci,
Să-nveți din tot ce piere, cum să trăiești pe veci !

Traian Dorz

Posted in Poezii | Leave a comment

Pr Calistrat Chifan – raspuns celor ce cred ca Biserica se bazeaza pe mituri

Posted in Predici | Leave a comment

Schitul Lacu si Tronos – laude

Posted in Audio | Leave a comment

Aplicatia Carti Ortodoxe

Intr-o lume ce cauta tot mai mult mobilitatea si usurinta de miscare, iata o aplicatie ce isi propune sa ofere utilizatorului posibilitatea de a-L intalni pe Hristos in rugaciune oriunde s-ar afla, dupa cuvantul Sfantului Apostol Pavel care spune: “Rugati-va neincetat.” [Tes I 5, 17]. Aftfel aplicatia CARTI ORTODOXE ce contine acatiste, rugaciuni, sfanta Scriptura si alte carti ortodoxe, este disponibila pentru descarcare pe AppStore pentru iPhone, iPad, iPod. Pe Android aceasta aplicatie exista cu mult inatinte, sub numele de Biblia Ortodoxa,Rugaciuni, fiind disponibila pe PlayStore.

Aceasta aplicatie contine peste 500 de carti, acatiste, scrieri duhovnicesti dintre care amintim:

 • Sfanta Scriptura Ortodoxa (varianta ingrijita si adnotata de IPS Bartolomeu Anania)
 • Filocalia sau treptele desavarsirii
 • Vietile Sfintilor
 • acatiste, paraclise si rugaciuni (rugaciunile de dimineata,seara, pentru soti, parinti, copii, pentru diferite trebuinte)
 • scrieri duhovnicesti
 • catehism ortodox

Printre posibilitatile oferite de aceasta aplicatie gasesc de cuviinta a enumera:

 • cartile “la purtator”
 • posibilitatea ascultarii (in romanește) a continutului cartilor (functie utila nu pentru acatiste/rugaciuni ci mai ales pentru cartile mari, ce sunt scrise cu diacritice)
 • cautarea si filtrarea cartilor dupa categorii.
 • cautarea de cuvinte sau fraze in interiorul capitolului curent.
 • trimiterea de continut (citate sau capitole intregi) prin Facebook, SMS sau Email.
 • modul noapte, in combinatie cu modificarea luminozitatii ecranului pentru citit in spatii intunecoase.
 • setarea marimii stilului si a marimii fontului
 • modul impiedica standby
 • la repornirea aplicatiei se redeschide ultima carte citita la locul unde s-a ramas

In versiunea curenta, alte e-book-uri nu pot fi deschise cu aplicatia Carti Ortodoxe.

P.S.: nu ezitati sa lasati si un feedback legat de ce v-ati dori sau ce ar putea fi imbunatatit, prin intermediul formularului disponibil in aplicatie.

Posted in Carti, eBook, Recenzii | Leave a comment

Predica la Inaltarea Domnului [Pr. Calistrat Chifan]

Posted in Predici | Leave a comment

Cuvant bun

Gasim cu bun prilej, astazi, de Buna Vestire sa postam acest polieleu chantat de parintii de la schitul Lacu (Sfantul Munte) inchinat Maicii Domnului.

Posted in Audio | Leave a comment

Pasapoartele biometrice

Pentru subtitrare apasati pe butonul Subtitles/CC si alegeti limba Romana

Posted in Video | Leave a comment

Manifest pasnic impotriva ecumenismului [25.01.2015]

Posted in Video | Leave a comment

Adevaratul Dumnezeu

Citim astazi [6 martie] in vietile Sfintilor despre patimirea sfintilor 42 de mucenici din Amoreea si despre marturisirea ce o au facut:

[…]

Astfel, frumoasa cetate Amoreea a pierit într-o zi, prin foc și sabie, pentru păcatele rău credinciosului împărat Teofil care a lepădat din biserici podoaba icoanelor și pe mulți sfinți mărturisitori i-a muncit cumplit, pentru închinarea icoanelor.

După aceasta, Amirmumn tiranul a desfăcut din legături pe trimișii lui Teofil, cei care văzuseră stricarea cetății și i-a trimis la împărat ca să-i spună tot ce au văzut.

Aflînd împăratul toate acelea, s-a mîhnit foarte mult și a spus lui Amirmumn că dorește să răscumpere pe voievozii și comandanții de oaste, cu două sute de chentinari; iar acela n-a voit să-i dea pe cei robiți numai pentru atîta preț, zicînd că el a cheltuit o mie de chentinari cu adunarea ostașilor. Și bătîndu-și joc de dorința împăratului și de trimișii săi, i-a eliberat fără cinste, iar pe cei robiți i-a dus în Siria. Atunci Teofil, fiind cuprins de mai multă mîhnire, de supărare a căzut în boală și nu după mult timp a murit.

Iar cel ce a vîndut cetatea la vrăjmași, adică comandantul de oaste Vadițis, s-a lepădat de Hristos și s-a făcut păgîn, luînd credința agarenilor; iar de voievod a fost cinstit cu daruri. Amirmumn, boierul cel din neamul ismailitenesc, ducînd pe voievozii greci cei bogați, împreună cu tovarășii lor, patruzeci și doi la număr, a poruncit să-i păzească în temniță întunecoasă, cu lanțuri ferecați, avînd picioarele strînse în obezi, ba încă și cu foame și sete să-i omoare. Și erau sfinții în strîmtorare mare și necăjiți, nu atît de agareni, cît de lepădatul Vadițis, cel mai sus-zis, care avea multă răutate asupra lor.

După aceea, au început agarenii, fiind îndemnați de voievodul lor, a amăgi pe sfinții cei legați spre credința lor agarenească. Căci necuratul acela voievod voia a robi și sufletele acelora, ale căror trupuri îi erau robite. Așadar, intrînd unii la sfinți în temniță și dîndu-le puțină milostenie, îi sfătuiau să se miluiască singuri și să scape din temniță, zicîndu-le că vor fi eliberați, dacă vor veni la legea lor mahomedană. Iar sfinții nici nu voiau să audă cuvintele lor cele amăgitoare, voind mai ales, în tot timpul vieții lor, să rabde cele mai grele nevoi și legături ale temniței și să sufere cea mai cumplită moarte, decît să se lepede de Hristos și să urmeze necuratului Mahomed. Și nu o dată veneau la sfinți înșelători de aceștia, ci de multe ori; dar cît de puțin n-au sporit cu nimic, deși le făgăduiau sfinților, nu numai libertate, ci și cinste și daruri multe.

Altă dată, intrînd unii din cei mai vestiți bărbați și dînd milostenie la cei legați, au șezut lîngă dînșii și, prefăcîndu-se că au lacrimi, au început a plînge ca și cînd se jeleau de atîtea lungi legături ale celor chinuiți, apoi grăiau între dînșii: “O, de cîte mari răutăți este pricinuitoare necredința în marele nostru prooroc Mahomed! Iată, aceștia pe care-i vedem cu grele obezi ferecați, au nu sînt din cei mai aleși bărbați, cinstiți de împăratul lor, viteji în războaie și slăviți în neamul lor? Au n-au avut sub mîna lor mai mult de șaptezeci de mii de ostași și cetatea cea tare, Amoreea? Însă sînt vînduți în mîinile sfetnicului nostru. Dar cine a luat de la dînșii acea mare tărie și putere, fără numai aceasta, că leapădă pe marele Mahomed proorocul, în care cred robii lui, care au avut atît de mare biruință. Însă cei ce nu cunosc și în neștiință greșesc, cu înlesnire pot să cîștige iertare“.

După aceea, au zis către sfinți: “Voi, o, bărbaților de care tocmai vorbim și pentru care ne doare inima, ascultați-ne pe noi care vă sfătuim de bine; abăteți-vă de la calea aceasta strîmtă, pe care vă poruncește vouă Fiul Mariei, ca să călătoriți și să mergeți pe calea ce este largă, în veacul de acum și în cel viitor, pe care marele nostru prooroc ne-o spune. Pentru că ce lucru de necrezut învață proorocul nostru, cînd zice că este puternic Dumnezeu ca pe cei ce se supun Lui și aici în viață să-i sature de toate desfătările și acolo să-i facă moștenitori ai Raiului

Au doar aur nu-i ajunge lui Dumnezeu, sau de îndestularea altor lucruri este El lipsit? Este potrivnic înțelegerii celei sănătoase a vă lepăda de îndoitele daruri ale lui Dumnezeu, cele dăruite aici și acolo. Au doar voiți să fiți moștenitori ai bunătăților Lui, neprimind acestea, cînd El vi le dă, ori cînd voi singuri le voiți? Atît de mare mîndrie aveți, că, trecînd cu vederea bunătatea Lui, Îl porniți spre mînie. Căci și voi, cînd dați cîteodată ceva slugilor voastre, iar ei trec cu vederea facerea de bine a voastră și se întorc de la voi, au nu vă mîhniți asupra lor? Oare, fiind necinstiți de dînșii, nu puneți răni asupra lor, în loc de faceri de bine?

Deci, dacă oamenii cei muritori fac astfel, au nu cu mult mai vîrtos nemuritorul Dumnezeu, va face vouă acestea? Primiți dar învățătura proorocului nostru și, scăpînd de aceste primejdii de acum, îndulciți-vă între cei vii de darurile dăruite vouă de Dumnezeu, iar după moarte de cele făgăduite. Căci Dumnezeu, fiind foarte milostiv și văzînd că slăbește tot omul care vrea să împlinească cu lucrul legea cea grea a lui Hristos, a trimis pe proorocul său Mahomed ca să ridice toată greutatea de la oameni și toată neputința s-o dezlege. Iar după dulcețile cele în tot chipul ale vieții acesteia le-a făgăduit veselia cea de dincolo, învățîndu-i că numai prin credință, fără de fapte, se vor mîntui cei ce-l vor asculta pe el“.

Niște cuvinte hulitoare ca acestea ale agarenilor auzindu-le acei preaînțelepți bărbați, au căutat unul la altul și au zîmbit. Apoi au zis cuvîntul psalmistului: Mi-au spus mie călcătorii de lege bîrfeli, dar nu sînt ca legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sînt adevărate. Iar către agareni căutînd, au zis: “Oare astfel este învățătura proorocului vostru? Și oare acea faptă cu adevărat o credeți a fi dreaptă și de Dumnezeu primită, ca adică să se poată birui cineva de toate poftele, necurățiile și voile cele pătimașe ale trupului? Ce deosebire va fi între oamenii care petrec astfel și între dobitoacele cele fără de minte? Nu, o, bărbaților, nu! Nu voim să fim ca aceia, nici ne vom depărta de legea creștinească, cea cinstită și curată, că sîntem ucenici ai celor ce strigă către Dumnezeu: Nu ne vom depărta de la Tine, ci pentru Tine ne chinuim toată ziua, socotindu-ne ca niște oi gata de junghiere. Nimic nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, Care este întru Iisus Hristos, nici acestea de acum, nici cele viitoare“. Aceasta auzind-o, bărbații aceia agareni s-au dus nelucrători. Continue reading

Posted in Vietile Sfintilor | Leave a comment