Monthly Archives: May 2011

Oscar si tanti Roz [14/14]

Drag? Dumnezeu, B?ie?elul a murit. Voi r?mâne în continuare o doamn? roz, dar Tanti Roz n-am s? mai fiu niciodat?. Am fost numai pentru Oscar.

Posted in Carti | Leave a comment

Despre îngerii cei căzuți [5]

Pentru a explica într-o oarecare măsură, modul în care dracii, aceste creaturi raționale și nevăzute, pot pătrunde în mădularele trupului nostru și își pun în lucrare influența lor specifică, și cum atacă și influențează sufletul, ne vom folosi de efecte … Continue reading

Posted in Catehism | Leave a comment

Despre îngerii cei c?zu?i [5]

Pentru a explica într-o oarecare m?sur?, modul în care dracii, aceste creaturi ra?ionale ?i nev?zute, pot p?trunde în m?dularele trupului nostru ?i î?i pun în lucrare influen?a lor specific?, ?i cum atac? ?i influen?eaz? sufletul, ne vom folosi de efecte … Continue reading

Posted in Catehism | Leave a comment

Oscar si tanti Roz [12/14]

Drag? Dumnezeu, Am azi o sut? de ani. Ca Tanti Roz. Dorm cam mult, dar m? simt bine.

Posted in Carti | Leave a comment

Oscar si tanti Roz [11/14]

Drag? Dumnezeu, Î?i mul?umesc c? ai venit. Ai ales la fix momentul, c? nu m? sim?eam bine deloc. Poate c? scrisoarea mea de ieri te-a jignit un pic… Când m-am trezit din somn, mi-am adus aminte c? am nou?zeci de … Continue reading

Posted in Carti | Leave a comment

Despre îngerii cei căzuți [4]

Priviți fraților ce a făcut, și face, diavolul pentru a îndepărta gândul omului de la cerul duhovnicesc înspre materie, aservindu-i inima pământului și ocupațiilor pământești. Priviți și lăsați-vă cuprinși de o teamă mântuitoare! Priviți și fiți prudenți! Spiritul căzut i-a … Continue reading

Posted in Catehism | Leave a comment

Despre îngerii cei c?zu?i [4]

Privi?i fra?ilor ce a f?cut, ?i face, diavolul pentru a îndep?rta gândul omului de la cerul duhovnicesc înspre materie, aservindu-i inima p?mântului ?i ocupa?iilor p?mânte?ti. Privi?i ?i l?sa?i-v? cuprin?i de o team? mântuitoare! Privi?i ?i fi?i pruden?i! Spiritul c?zut i-a … Continue reading

Posted in Catehism | Leave a comment

Oscar si tanti Roz [10/14]

Drag? Dumnezeu, Peggy Blue a plecat. S-a întors acas?, la p?rin?ii ei. Nu-s tâmpit s? nu-mi dau seama c? n-am s-o mai v?d niciodat?. Nu-?i mai scriu, c? sunt prea trist. Peggy ?i cu mine am tr?it o via?? împreun?, … Continue reading

Posted in Carti | Leave a comment

Oscar si tanti Roz [9/14]

Drag? Dumnezeu, Azi am avut ?aptezeci, apoi optzeci de ani ?i m-am gândit la o mul?ime de lucruri. Mai întâi s? ?tii c-am folosit cadoul de la Tanti Roz, nu-mi amintesc dac? ?i-am vorbit de el, o plant? din Sahara … Continue reading

Posted in Carti | Leave a comment

Ascultarea

Cât de departe trebuie s? mearg? ascultarea celui din lume fa?? de duhovnicul s?u? P?rintele Rafail: Ascultarea nu este o disciplin?. În dreapta sl?vire, în ortodoxie, ascultarea este o tain?. Ierta?i-m?, fra?i teologi, Biserica noastr? nu reduce Tainele la ?apte. … Continue reading

Posted in Catehism | Leave a comment