Oscar si tanti Roz [12/14]

Drag? Dumnezeu,

Am azi o sut? de ani. Ca Tanti Roz. Dorm cam mult, dar m? simt bine.
Încerc s? le explic p?rin?ilor mei c? via?a e un dar bucluca?. La început ai tendin?a s?-l supraestimezi crezând c? via?a pe care ai primit-o este ve?nic?. Apoi, dimpotriv?, îl subestimezi, g?sind c?-i o porc?rie, scurt? de nu-n?elegi nimic din ea ?i pe care uneori ?i-ar veni s-o arunci de s? nu se vad?. Abia c?tre sfâr?it pricepi c? nu-i vorba de nici un dar, ci de un simplu împrumut. Pe care trebuie s? încerci s?-l meri?i. La cei o sut? de ani ai mei pot spune c? ?tiu despre ce vorbesc. Cu cât îmb?trâne?ti mai mult, cu atâta se cade s? ai bunul gust de a aprecia via?a. Trebuie s? devii rafinat, artist. La dou?zeci de ani, orice cretin ?tie s? se bucure de via??, dar la o sut?, când nici m?car s? te mi?ti nu mai e?ti în stare, trebuie s? ?tii s?-?i pui inteligen?a la lucru.
Nu-mi dau seama dac? am reu?it s?-i conving pe deplin. F?-le tu o vizit?. Du tu pân? la cap?t ce-am început. Eu m? simt ni?el cam obosit.

Te pup. Pe mâine,
Oscar

This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *