Categories
nespecificat

Gândurile omului arată starea lui duhovnicească

Nevoința duhovnicească – Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul

Gândurile omului arată starea lui duhovnicească

–  Părinte, cum se face că doi oameni văd în mod diferit același lucru?
–  Toți ochii văd la fel de curat? Pentru ca cineva să vadă curat trebuie să aibă ochii sufletului său foarte sănătoși, căci numai atunci are curăția lăuntrică.
–  Părinte, de ce uneori aceeași împrejurare unul o consideră binecuvântare iar altul nenorocire?

Fiecare o explică potrivit cu gândul său. Orice lucru îl poți vedea fie din latura lui bună, fie din latura lui cea rea. Am auzit următoarea întâmplare: la o mănăstire care se afla lângă un sat aveau rânduială să facă vecernia și utrenia la miezul nopții. La slujbe mergeau și mireni, pentru că mănăstirea era înconju­rată de case care cu timpul se zidiseră acolo. Odată un frate începător și-a uitat chilia sa deschisă și a intrat în ea o femeie. Când a aflat l-a apucat mâhnirea și s-a tul­burat. O, s-a spurcat chilia! înfricoșător lucru, s-a pier­dut lumea! Ia spirt și stropește pe podea, apoi îi dă foc, ca s-o dezinfecteze! Puțin de n-a ars mănăstirea. Și-a ars dușumeaua chiliei, însă gândul nu și l-a ars. Pe acela trebuia să-l ardă, pentru că răul se afla în el. Dacă și-ar fi pus gândul cel bun în minte, spunându-și că femeia a intrat în chilia lui din evlavie, ca să se folosească, ca să primească har și să se nevoiască și ea acasă, s-ar fi schimbat duhovnicește și ar fi slăvit pe Dumnezeu.

Categories
nespecificat

Iepurasul de Paste si noi

Motto“Iepura?ul must?cios e de Pa?te norocos,
nu-?i las? cadou în ghete, are el alte secrete:
pasca, oul înro?it, cozonacul, mielul fript ?i un Pa?te Fericit!”
(urare “tradi?ional?” de sezon)

Suntem în Postul Mare. Mai sunt mai pu?in de dou? s?pt?mâni pân? la Înviere. Cu o mare grij? fa?? de cump?r?tori, negustorii au început deja s?-?i vând? marfa, special? pentru “Sfintele S?rb?tori” – cu varianta “Sfintele S?rb?tori de Pa?ti”. Dac?, cumva, am fi picat chiar acum pe planeta P?mânt ?i ne-am fi întrebat ce s?rb?tori sunt acestea, atunci cu siguran?? c? am fi aflat lucruri, pe care noi cei de acum nu le mai observ?m, nu le mai vedem, cu care ne-am obi?nuit, dar care sunt cu totul pierz?toare pentru noi.

A?adar, s?rb?torile care urmeaz? încep s? se întrez?reasc?: apar iepura?ii, din ce în ce mai des, pe firmele luminoase – cu variante multiple: domni cu urechi de iepura?i, domni?oare dezbr?cate cu acelea?i urechi care îns? seam?n? mai mult cu ni?te “corni?e”, sau chiar iepura?ii colora?i, frumo?i ?i pufo?i (la fel cum colorate sunt revistele cu iepura?i, cu plai ?i cu boi). Toate acestea sunt, dup? cum spune lumea, “haioase”. Deci, este o s?rb?toare cu iepura?i. Au ap?rut îns? ?i pui?orii de g?in?, desigur g?lbui ?i desigur tare frumo?i ?i pufo?i. Nu este nici o îndoial?, la aceast? fotografie trebuie ad?ugate ?i ou?le colorate: ro?u, galben, verde, albastru ?i restul culorilor. Dac? mai punem c? mirosul acestor s?rb?tori se bazeaz? pe miel – cu variantele ciorb? ?i la cuptor – atunci vom începe s? în?elegem cât de important? ?i în acela?i timp animalier? este aceast? s?rb?toare sau “Sfintele S?rb?tori de Pa?ti”.

Categories
nespecificat

Venirea sfintilor

Cu bucurie va anuntam de venirea sfintelor moaste la Paraclisul Sfantul Ioan Gura de Aur* chiar de ziua Sfantului Ierarh Calinic [11 aprilie]. Sfintii i-am trecut in ordinea praznuirii lor, urmati de sfintii necunoscuti care nu au data de praznuire [se praznuiesc in Duminica 1 dupa Rusalii, a Tuturor Sfintilor].

Sfintele moaste se scot spre inchinare dupa fiecare slujba

Sfantul Mucenic Haralambie – 10 februarie

Tropar: “Arătatu-te-ai, fericite Haralambie, ca un stâlp nemișcat Bisericii lui Hristos și sfeșnic lumii pururea luminos. Strălucit-ai în lume prin mucenicie, înțelepte și ai ridicat întunecarea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuim noi.

Sfantul Ier. Iona din Kiev – 31 martie

Condac: “Alesule plăcut al lui Hristos și Făcătorule de minuni, cuvioase părinte Iona, cel ce în lume ai strălucit, ca o stea cu lumină dumnezeiască, prin frumusețea viețuirii tale și prin mulțimea facerilor de minuni, cu dragoste în cântări duhovnicești te lăudăm; iar tu, îndrăzneală către Domnul având, cu rugăciunile tale de toate nenorocirile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda și podoaba orașului Kiev!

Sfantul Calinic de la Cernica11 aprilie

Tropar [gl.1]: ” De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic, povățuitorule al călugărilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în Ceruri te veselești; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace și mare milă.

Sfantul Mc Gheorghe – 23 aprlie

Tropar: “Ca un apărător al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, imparatilor ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mantuiască sufletele noastre.

Sfantul Cuv. Arsenie cel Mare – 8 mai

Tropar gl.8: “Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.”

Sfantul Mucenic Epictet – 8 iulie

Tropar: “Pe cei de o cinste cu Ermolae și cu Pantelimon, pe Epictet – dascălul cel înțelept și pe Astion – ucenicul cel mult râvnitor, veniți toți credincioșii să-i lăudăm, pe mucenicii lui Hristos și podoaba Dobrogei, zicând: bucurați-vă, cei ce de-a pururi mijlociți pentru sufletele noastre.”

Sfantul Pantelimon – 27 iulie

Tropar: “Purtatorule de chinuri, sfinte si tamaduitorule Pantelimoane, roaga pe Milostivul Dumnezeu ca sa daruiasca iertare de gresalele sufletelor noastre.

Sfantul Ier. Iosif cel Nou de la Partos – 15 septembrie

Tropar: “Din tinerețe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile și cu ostenelile și cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoințele tale, arhiereu și păstor Bisericii Sale te-ai rânduit; și, după moarte, în cetele sfinților te-ai sălășluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greșeli nouă, celor ce cu credință și cu dragoste pomenirea ta cea sfântă praznuim.”

Sfantul Mucenic Teodosie de la Brazi – 22 septembrie

Tropar: “Aratatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfesnic pururea luminos si mare aparator al Bisericii lui Hristos. Stralucit-ai, prin slujire si mucenicie, ca o jertfa preacurata, aducandu-te Stapanului tuturor; slavim pomenirea ta, rugand pe Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.”

Sfantul Cuv. Siluan Athonitul – 24 septembrie

Tropar: “Împodobit-ai, Părinte, Muntele Atho­nului, mai presus de fire viețuind, și cea a Duhului ai arătat nouă, dumne­zeiasca lucrare; pentru aceasta, cu cu­viință cinstind pomenirea ta, Siluane, din inimă slăvim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propoveduitor al lui Hristos te-au dat.”

Sfintii Mucenici Prov, Tarh si Andronic – 12 octombrie

Tropar: “Cu haina chinurilor v-ați îmbrăcat trupul și ați luat cununa măririi, Căci sufletul vostru având armura Duhului ați străbătut marea chinuirii, Cine poate pătrunde cu mintea pătimirile voastre pentru dragostea lui Hristos ? Cu îngerii veselindu-vă acum în cămara slavei, rugați-vă să avem sfârșit luminos.

Sfantul Ioan Gura de Aur – 13 noiembrie

Tropar: “Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câștigat, înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Ci cu cuvintele Tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Sfanta Mare Mucenita Ecaterina – 25 noiembrie

Tropar: “Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.”

Sfantul Ier. Spiridon

Tropar:”Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat tu sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Sfantul Mucenic Elefterie – 15 decembrie

Tropar: “Si partas obiceiurilor si urmator scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat – de Dumnezeu insuflate – spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drept invatand si cu credinta rabdand pana la moarte, Sfintite Mucenice Elefterie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre !

Sfantul Ier. Dionisie cel Nou din Zachint [episcop de Eghina] – 17 decembrie

Tropar: “Odraslă din Zachintos și episcop din Eghina, ocrotitor al Mănăstirii Strofades, Sfinte Dionisie, o, credinciosule, lasă-ne ca astăzi toți să te cinstim și să strigăm către tine: “Cu rugăciunile tale fierbinți păzește-ne pe noi, cei ce facem pomenirea ta și strigăm ție: Slavă lui Hristos, Cel Care s-a proslăvit întru tine; Slavă Lui, Celui Care te-a arătat minunat; Slavă Lui, Celui Care ne-a dăruit nouă neobosit apărător!”

Sfantul Cuv. Mc. De la Lavra Sf. Gherasim

Sfantul Cuv. de la Sverinet

Cuv Sila, Paisie si Natan (sec XVIII)

11 Sfinti de la Aiud

Tropar:”Marturisitorii cei adevarati ai lui Hristos cu vitejie au stat impotriva uneltirilor satanei, si nici prigoana, nici temnita, nici chinurile, nici lanturile nu i-au spaimantat, ci cu putere de sus credinta si neamul romanesc au pazit. Pentru rugaciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mantuieste sufletele noastre.

.

Categories
nespecificat

Serioja

Odat? am intrat la un p?rinte ?i, avînd acela ni?te oaspe?i, s-a iscat vorb? pre? cam de o or?. La un momendat, p?rintele a zis c? în Anglia este un oarecare arhimandrit care nu ?tiu cum a f?cut  c? occidentalii s-au îndr?gostit de ortodoxie. I-am zis c? pe acest arhimandrit îl cheam? Sofronie ?i c? pricina pentru care a sedus a fost aceea c? a tr?it o ortodoxie vie, lipsit? de ?abloanele noastre catolicizate, c? se rugau simplu, cu cuvintele lor, pentru c? nici nu aveau c?r?i  de rug?ciuni în englez?.

Dup? ce ne-am luat r?mas bun, m-a ajuns la poart? unul din cei care a asistat la discu?ie, dar care nu a zis nimic. Un tip înalt ?i puternic. Primele lui cuvinte au fost: “P?rinte, p?rinte, chiar putem s? ne rug?m cu cuvintele noastre?”. “De ce nu ?”, zic. “Eu tot a?a m-am gîndit, eu de multe ori m? rog a?a. Se poate s? merg lîng? dumneavoastr??”. “Hai”, zic. “Eu sînt omonove? (din trupele speciale), a început el, am fost ?i în garda pre?edintelui, dar acum p?zesc “Grand Hall-ul”. P?rinte, dar din psaltire e bine de citit?”. “Sigur c?-i bine “Eu tot a?a m-am gîndit, eu citesc psaltirea cînd am oleac? de vreme ?i simt c? m? u?ureaz?. P?rinte, eu cînd am venit în Chi?in?u cu nevasta ?i feti?a, aveam 270 de lei pe lun? (cam 20 de dolari), dar m-am rugat la Maica Domnului, a?a cum pot eu, ?i amu am 2000 în mîn?, ?i mul?umesc.”

Sursa: Dragostea care ne sminte?te, ierom. Savatie Ba?tovoi

Categories
nespecificat

Despre milostenie

Mil? de s?raci ai? S? nu-i judeci, tat?. De-i poti ajuta, ajut?-i. Si chiar dac? nu le dai un ban, ai mil? de ei. Iar dac? ai, d?. F? milostenie cu lucrul sau cu cuvântul. F? tot ce poti.
Nu-i da prea mult, ca s? nu-ti par? r?u. Dar s? nu-i judeci niciodat?. Parc? eu, dac? le dau, ce, le dau de mil?? Le dau ca s? scap de ei… Si dac? dai, s? fugi cât poti de mândrie. Ei, parc? cine stie ce am f?cut! Au fost sfinti care-si d?deau si hainele de pe ei. Eu ce mare lucru am f?cut?

Categories
nespecificat

Pomenirea celor dragi

Uneori ne lipseste forta necesara concentrarii duhului in rugaciune; vrem sa ne rugam, dar ne simtim prea slabi; inima ne e sfasiata, iar duhul sovaielnic. Imaginati-va un lac linistit peste care sufla o briza usoara… Toata suprafata lacului freamata in bataia vantului si nu mai oglindeste nici cerul, nici pamantul; cat priveste insa adancurile, ele raman calme, caci nu sunt atinse de aceasta briza. Adeseori si noi suntem ca acest lac: adancurile noastre raman limpezi si linistite, dar la suprafata se dezlantuie o asemenea involburare, incat nu mai avem posibilitatea de a ne aduna gandurile si sentimentele. Ce-i de facut?

Categories
nespecificat

Recunostinta

“Pe cînd ?edeam noi în M?n?stirea lui Arselan, iat? într-o zi un arici mare ?i-a adus puiul mic pe care-l ducea în gur?, c?ci era orb, ?i l-a pus la picioarele b?trînului. Cînd a v?zut cuviosul c? era orb, s-a aplecat la p?mînt ?i f?cînd tin? a uns ochii lui ?i îndat? a v?zut. ?i apropiindu-se mama ariciului a s?rutat urmele b?trînului ?i, luîndu-?i copilul pe care-l aduse, a plecat s?ltînd.

A doua zi, îns?, iat? mama ariciului aduce b?trînului în gura ei o varz? mare tr?gînd-o cu mare greutate ?i, surîzînd, cuviosul îi zice: “De unde ai adus-o? Desigur ai furat-o din gr?dinile p?rin?ilor, eu îns? nu m?nînc lucruri furate. Du-te ?i pune-o de unde ai furat-o”.

?i ru?inîndu-se, animalul a luat varza ?i a dus-o în gr?dina de unde o luase”.

Sursa: Patericul Sinaitic, Dimitrios G. Tsamis, Traducere Preot Profesor Dr. Ioan Ic?, Ed. Deisis, Sibiu, 1995, p. 128
Categories
nespecificat

pentru Viata

Spune DA Vietii!” la “Marsul pentru Viata” organizat de peste 20 de asocia?ii nonguvernamentale provita ?i profamilia care ne cheama pe toti romanii la recunoa?terea vie?ii umane ca primul ?i cel mai important drept, începând de la concep?ie ?i pân? la sfâr?itul ei natural.

Cand: sambata 26 martie, ora 11:30

Undeparcul Kretulescu de langa biserica Kretulescu, calea Victoriei nr. 47 [ Piata revolutiei, unde intoarce 300 ]

Aceasta este prima edi?ie care se va derula simultan în trei ora?e române?ti(Bucuresti, Timisoara, Satu Mare), iar organizatorii promit c? evenimentul va deveni unul de tradi?ie, anual. De altfel “Mar?ul pentru Via??” este deja un eveniment consacrat în alte ??ri, unde are loc la aceea?i dat?.

Mai multe detalii veti gasi pe: http://marsulpentruviata.blogspot.com/2011/03/spune-da-vietii-la-marsul-pentru-viata.html

Vino sa afirmam viata ca dreptul primordial, natural si inalienabil al oricarei fiinte umane, de la momentul conceptiei!

Categories
nespecificat

Poze haioase 1Categories
nespecificat

Soia – produs “bio” ?

Soia bio:

– proteina din soia e catabolica

– duce la hipotiroidism

– opreste dezvoltarea creierului copiilor

– creste de ~3 ori riscul de Alzheimer.

– face praf sistemul reproducator.