Soia – produs “bio” ?

Soia bio:

– proteina din soia e catabolica

– duce la hipotiroidism

– opreste dezvoltarea creierului copiilor

– creste de ~3 ori riscul de Alzheimer.

– face praf sistemul reproducator.

Cercetatori din SUA au descoperit cele de mai sus:

http://www.westonaprice.org/soy-alert/673-soy-and-the-brain.html

Ne vom referi in continuare cu termenul de “soia” la “soia bio” intrucat ca soia modificata genetic este si mai nociva.

Dar, dac? a?i afla c? soia este un ~de?eu industrial care nu se mai d? animalelor pentru c? atunci când li se d?dea acestea se îmboln?veau grav, ?i c? duce la zeci de disfunc?ii ?i boli?

A început postul…pentru mul?i, apar întreb?ri precum ce s? m?nânc, c? am de muncit=de unde îmi iau proteinele etc. ?i iat? c? vine soia în întâmpinarea lor: se spune c? e un fel de carne vegetal?, poate chiar mai hr?nitoare, cu mult? protein?, f?r? colesterol…face la inim? ?i nu numai… e ieftin? ca braga… chiar seam?n? pu?in cu carnea (dac? e bine preparat?). ?i mai e ?i de post… Dar…

S? începem cu pu?in? istorie: în Asia, soia este cultivat? de mii de ani…pân? acum aproximativ 2000 de ani, a fost utilizat? strict ca ÎNGR???MÂNT VEGETAL, datorit? propriet??ii plantei de a fixa azotul în sol precum fasolea. Acum ~2000 de ani a fost descoperit procesul de fermentare a soii, care o face mult mai gustoas? ?i u?or de mâncat, ?i elimin? multe din substan?ele toxice din ea. Preparatele pe baz? de soia nefermentat? sunt mai recente. În Europa, soia este folosit? în primul rând pentru producerea uleiului de soia; acesta este cel mai ieftin ?i mai folosit ulei în industria alimentar? (dac? scrie ulei vegetal pe o etichet?, înseamn? fie de soia, fie de rapi??, fie, în cazul fericit, de palmier). În urma extragerii uleiului, r?mâne o cantitate foarte mare de protein? din soia. Timp de ani de zile, aceast? protein? a fost folosit? ca FURAJ. Numai c? animalele hr?nite cu foarte mult? soia au început s? sufere tulbur?ri grave de s?n?tate, în special ale sistemului reproduc?tor.

PROTEIN? DE CALITATE INFERIOAR?

De ce este soia nes?n?toas?? S? începem cu unul din primele motive pentru care oamenii m?nânc? soia: ca înlocuitor de carne/surs? de protein? teoretic de bun? calitate.

Proteina din soia nu are propriet??ile anti-catabolice, anabolice, anti-oxidante ?i de înt?rire a sistemului imunitar pe care le au proteina animal? ?i  chiar multe proteine vegetale. Con?ine substan?e care inhib? digestia ?i absorb?ia proteinelor (inhibitori ai proteazelor), iar aceste substan?e nu sunt distruse în timpul g?titului. Astfel, pe termen lung, dietele care con?in mult? soia pot duce la deficien?e de aminoacizi. Aceste substan?e de asemenea pot duce la disfunc?ii pancreatice ?i cre?tere încetinit? sau chiar oprit? . Unele studii au observat chiar c? poate fi catabolic?. Deci, soia nu este o surs? bun? de protein? în timpul postului. Exist? multe alte proteine vegetale de calitate mai bun?.*

De  asemenea, soia opre?te absorb?ia mineralelor, ?i cre?te necesarul de minerale (din care oricum consum?m, de obicei, prea pu?in) ?I de vitamine (în special B12 ?i D3 – iar B12 nu se g?se?te în surse vegetale).

?i totu?i, aceste efecte sunt incomparabile ca gravitate cu efectele pe care soia le are asupra creierului, sistemului endocrin ?i a celui reproduc?tor…

CONTRACEPTIVE ORALE PENTRU COPII ?I B?RBA?I

Soia con?ine fitoestrogeni (faimoasele izoflavone- genistein? si daidzein?). În cazul unor consumuri ridicate (cam cât ar consuma un european care a auzit c? soia este hran? de calitate…*), efectele vor fi asem?n?toare cu ale contraceptivelor orale (estrogenului sintetic): modific?ri hormonale, tulbur?ri de ciclu (la femei), cre?terea sânilor (la b?rba?i), iar, la copii ?i nou-n?scu?i poate avea efecte dezastruoase. Se estimeaz? c? un copil hr?nit cu lapte de soia/hran? pentru nou-n?scu?i pe baz? de soia prime?te zilnic echivalentul a 5 pastile contraceptive. Un studiu publicat în cunoscuta publica?ie The Lancet a descoperit c? copiii sunt expu?i la o cantitate de izoflavone de 6 pân? 11 ori mai mare decât cea care produce modific?ri hormonale la adul?i (not? important?: sistemul reproduc?tor al copiilor este în formare; la adul?i aceste schimb?ri sunt reversibile, în cazul copiilor în schimb vor produce modific?ri ireversibile: sterilitate, efeminare în cazul b?ie?ilor, pubertate precoce la fete… la fel ca contraceptivele orale date unor copii mici). În sângele copiilor hr?ni?i cu asemenea mânc?ruri, au fost detectate concentra?ii ale izoflavonelor de 13000-22000 (treisprezece pân? la dou?zeci ?i dou? de mii) de ori mai mari decât nivelul natural al estrogenului.

HIPOTIROIDISM…DIABET…

Tot aceste dou? izoflavone reduc sinteza hormonilor tiroidieni, ?i doar 30 g de soia/zi pot duce la hipotiroidism ?i boli autoimune ale tiroidei. (not?: o cutie de tofu are cam 200 de grame, si nu e greu s? fie mâncat? la o singur? mas?). Un studiu a observat c? copiii care au fost hr?ni?i cu soia au o inciden?? dubl? a diabetului…

CREIERE MIC?ORATE, DEMEN??, IQ REDUS…

Un studiu la scar? mare a observat c? b?rba?ii care consum? tofu de cel pu?in dou? ori pe s?pt?mân? au un risc de 2.4 ori mai mare s? fac? Alzheimer, un grad mai ridicat de atrofiere a creierului ?i creiere care apar cu aprox. 5 ani mai îmb?trânite. De asemenea, izoflavonele din soia pot conduce la demen?? vascular?.

?i din nou revenim la copii… Copiii femeilor care au deficien?e tiroidiene au un risc de 4 ori mai mare s? aib? IQ-ul sub 85 dec?t cei ai femeilor care nu au astfel de deficien?e.

Zincul este un element important pentru transmiterea impulsurilor nervoase între neuroni (printre multe alte func?ii). Deficien?a în zinc în timpul sarcinii ?i al?pt?rii (?i în copil?rie) duce la anomalii congenitale ale sistemului nervos, ?i a fost asociat? cu „capacitate redus? de ânv??are, apatie, letargie, ?i retard mental”. Într-un studiu pe 372 de copii chinezi deficitari în zinc, cei care au au primit suplimente de zinc ?i-au îmbun?t??it mai mult performan?ele – în percep?ie, memorie, ra?ionare, abilit??i psiho-motorii precum coordonarea mân?-ochi. Alte trei studii au observat cre?terea capacit??ilor cognitive în urma supliment?rii cu zinc.

Prin con?inutul foarte ridicat de acid fitic, soia duce în special la deficien?e în zinc. S-a observat c? mâncarea pentru nou-n?scu?i pe baz? de soia a dus la sc?derea nivelelor de zinc în to?i copiii c?rora li s-a administrat. Chiar când dietele au fost suplimentate cu zinc, a existat o corela?ie puternic? între con?inutul de acid fitic din mâncare ?i cre?terea încetinit? (zincul are un rol important ?i în cre?terea ?i dezvoltarea organismului)

*Asiaticii consum? în medie 12 grame de leguminoase pe zi (Colin Campbell, autorul „studiului China”), cu varia?ii între 6 ?i 30 de grame. Departe de litrul de lapte de soia sau 200 de grame de ?ni?ele, chiftele, pateu din soia, sau tofu, pe care le poate consuma un occidental.

REAC?II OFICIALE

Cât de serioas? este aceast? problem?? Organismele na?ionale din mai multe ??ri au început s? ia atitudine… Întâi, Ministerul S?n?t??ii din Israel a avertizat c? copiii mici nu trebuie s? fie hr?ni?i cu mâncare pe baz? de soia, iar copii pot mânca soia maxim o dat? pe zi, de maxim trei ori pe s?pt?mân?, iar adul?ii trebuie s? fie precau?i datorit? efectelor adverse asupra fertilit??ii ?i riscului crescut de cancer la sân. Universitate Cornell a avertizat c? femeile cu un risc crescut de cancer la sân trebuie s? evite soia. Autorit??ile elve?iene recomand? ca utilizarea soii în hrana bebelu?ilor s? fie „foarte restrâns?”. În Anglia ?i Australia autorit??ile le spun p?rin?ilor s? întrebe un doctor înainte de a le da copiilor hran? pe baz? de soia…

Informa?iile din acest articol cuprind o parte infim? a cercet?rilor din domeniu. Fiecare efecte negativ are în spate mai multe studii, ?i încep s? se cunoasc? ?i mecanismele prin soia duce la aceste efecte. Pentru cei interesa?i de surse ?i care doresc s? afle mai multe, pe blog vor fi date trimiterile la articolele originale. De asemenea mai pe larg despre alimentele hr?nitoare care pot fi consumate în timpul postului (hri?ca, ov?zul, cerealele integrale, nucile etc.)

Un „studiu de caz”- prizonierilor dintr-o închisoare din SUA li s-a dat soia în loc de carne (60-70% protein? din soia, restul carne sau lactate), ceea ce i-a f?cut s? sufere de le?in, palpita?ii, insomnii, depresii, simptome ale hipotiroidismului precum senza?ie permanent? de frig, oboseal?, cre?tere în greutate, gândire înce?o?at?, infec?ii frecvente, gland? tiroid? m?rit?. Ace?tia au dat în judecat? guvernul american. (2007)

http://www.westonaprice.org/soy-alert/699-bad-news-for-soy-industry.html

http://www.westonaprice.org/soy-alert/1624-cruel-and-unusual-punishment-soy-diet-for-illinois-prisoners.html

http://www.westonaprice.org/soy-alert/673-soy-and-the-brain.html

http://www.westonaprice.org/soy-alert/699-bad-news-for-soy-industry.html

This entry was posted in nespecificat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *