Categories
Catehism Citate Mari duhovnici

Biserica si cei din afara ei

Biserica se mai numeste si ogorul Domnului (I Cor., 3, 9), casa Domnului (Efes., 2, 19-22), mireasa lui Hristos (II Cor., 11, 2; Apoc., 21, 2, 9; 22, 17 s.a.), adunarea cuviosilor (Ps., 149, 1) sau a oamenilor drepti (Ps., 110, 1), adunarea celor intai nascuti (Evr., 12, 23), turma lui Hristos (Ioan, 10, 16), sfesnic de aur (Apoc., 1, 20; 2, 1), cetatea lui Dumnezeu (Ps., 86, 2; Apoc., 3, 12), cetatea Dumnezeului celui viu (Apoc., 21, 2; 22, 19), stalp si temelie a adevarului (I Tim., 3, 15), sfatul sfintilor (Ps., 88, 6), trupul lui Hristos (Efes., 1, 22-23; Col., 1, 24), zidire dumnezeiasca (I Cor., 3, 9), biserica Slavei (Efes., 5, 27), mireasa Mielului (Apoc., 19, 7; 21, 9), casa Dumnezeului lui Iacov (Is., 2, 2-3), casa lui Hristos (Evr., 3, 6), Ierusalimul cel Nou (Apoc., 3, 12; 21, 2), casa lui Dumnezeu (I Tim., 3, 15; Evr., 10, 21).

Sursa: http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/despre-credinta-ortodoxa/despre-biserica-79900.html

Cu cei de altă religie, dacă nu ne provoacă la discuții despre credința noastră cea dreaptă, trebuie să ne purtăm față de ei cu dragoste și milă și să-i ajutăm la nevoile lor, după pilda dată nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu samarineanul cel milostiv. Iar dacă voiesc a ne ataca credința noastră cea sfântă sau Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe, atunci „trebuie să o apărăm cu toată puterea până la

moarte”. Fiindcă se cade pe aproapele a-l iubi cu hotar, ca pe noi înșine; iar pe Dumnezeu, fără de margine. Nu cumva, socotind noi că iubim pe aproapele, să ne lăsăm călcați de cei străini de dreapta credință în Hristos,

Categories
Pilde

Copiii parintilor…sau parintii copiilor (Imparatii mustelor)

Aproape orice întâlnire cu un copil crescut după ultima moda se transformă, invariabil, într-un prilej de reflecții deprimante. Nu este nevoie de o interacțiune prea complexă, este suficient să privești de la o distanță sanitară obiceiurile și manierele. Magazinul sau restaurantul sunt locurile ideale pentru a observa schimbarea de generații, dar cine vrea să facă un studiu mai aprofundat poate lua în calcul vizitele la domiciliu sau parcurile.

Primul lucru pe care îl observi este mulțimea de jucării din jurul copilului. Zeci, dacă nu chiar sute de obiecte colorate cât mai strident îi populează universul idilic. Nu se joacă, bineînțeles, cu toate, dar este bine să le aibă în preajmă și este bine ca nu cumva să se plictisească. Iar în cazul în care dă semne de agitație, să se poată interveni rapid cu încă o jucărie din impresionantul arsenal de distracții.

Din acest motiv (și din rațiuni de comoditate plus supraveghere) funcționează și televizorul la parametri maximi. Se preferă desenele animate cât mai tembele cu putință, iar copilul rămâne hipnotizat cu orele în fața ecranului. România ocupă locul fruntaș în întrecerea globală de îndobitocire a celor mici: aproximativ trei ore pe zi stă la televizor fiecare copil. Spre comparație, pe timpuri, grație avantajelor oferite de programul scurt al televiziunii naționale, iroseam mai puțin de o oră pe săptămână. Alte vremuri, altă lume. Acum, dacă luăm în calcul și timpul pierdut pe tabletă, telefon sau calculator, ajungem, fără îndoială, la încă vreo câteva ore bune de retardare progresivă. Dar, în mentalitatea curentă, e bine să fie conectat, să învețe că lumea se schimbă și să țină pasul cu schimbarea, ca nu cumva să rămână în urmă și să râdă ceilalți copii de el (despre influența dezastruoasă a televizorului și internetului vorbește admirabil profesul Virgiliu Gheorghe).

Tot jucăriile au constituit prilejul unei crize teribile Crăciunul trecut. Păpușa Elsa a dispărut din magazine spre disperarea părinților, terifiați de gândul că nu vor putea să le ofere odraslelor singurul lucru care contează în această lume. Din câte am priceput,

Categories
Predici

“Lărgiți și voi inimile voastre” (2 Cor. 6,13)

Zaheu, urmând Calea Domnului, L-a aflat pe Domnul ca însoțitor, ca oaspete în casa Sa, și inima lui s-a lărgit, cuprinzându-i pe toți oamenii. Astfel și noi, când ne îndreptăm pe Calea Domnului și învățăm să ne „pogorâm”, devenim părtași harului Său; acest har lărgește inima și atunci ne aflăm adevărata noastră menire: noi toți suntem meniți să fim după chipul Noului Adam – Hristos – și să purtăm în inima noastră întreaga omenire.

Așadar, tot cel ce purcede pe Calea Domnului primește, prin puterea Crucii și a învierii Sale, harul lărgirii inimii care îl face să devină universal. De aceea Sfântul Pavel îi îndeamnă pe corinteni: „Fraților, lărgiți și voi inimile voastre” (2 Cor. 6,13).

Arhim. Zaharia (Zaharou)Lărgiți și voi inimile voastre!, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 254

Sursa: http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/harul-lui-dumnezeu-largeste-inimile-noastre

Categories
Evenimente

Protest masiv al părinților polonezi împotriva introducerii educației sexuale în școli: „Educație pentru familie”, nu pentru depravare!

D3S_1387

După ce, în ultima duminică din iulie, mii de părinți polonezi au ieșit în stradă să protesteze împotriva introducerii educației sexuale explicite ca materie școlară, guvernul bate în retragere cu privire la acest plan.

Mișcarea a fost organizată de 26 de asociații poloneze pro-familie,

Categories
Catehism

Ce-l face pe om ortodox

Ceea ce-l face pe om ortodox nu este stăruința sa față de latura exterioară a Predaniei, ci experierea aspectului ei lăuntric, adică metoda ascetică- curățirea, luminarea și îndumnezeirea. Această metodă, aceste trepte ale vieții duhovnicești sunt temelia dogmelor, temelia artei bisericești,dar și cauza care dă naștere obiceiurilor și datinilor poporului nostru, căci aceasta este teologia de care erau pătrunși străbunii noștri înainte de a fi fost occidentalizați. Din această pricină trebuie să avem râvnă pentru păstrarea aspectului lăuntric al Predaniei, metoda evlaviei ortodoxe prin care suntem vindecați,și atunci vom fi adevărați râvnitori ai obiceiurilor părintești. Căci, în afara  metodei de vindecare, chiar având  bunăvoință, suntem în primejdie de a ne face vrăjmașii și potrivnicii predaniei Ortodoxe.

– Care este invățătura proprie Sfîntului Grigorie Palama despre cunoașterea lui Dumnezeu?

– Dacă tot am deschis subiectul, nu îl putem închide brusc. Sfîntul Grigorie învață că vederea lui Dumnezeu nu are loc în afară, ci lăuntric. Omul ajunge la vederea Luminii celei necreate prin îndumnezeire, nu doar prin vedere din afară.

Omul vede lumina necreată prin simțirea mintală lăuntrică, ce a fost deja curățită. El o vede chiar și cu simțurile sale trupești, care însă au fost preschimbate, astfel încît să fie în stare a primi vederea dumnezeiască.

Deci omul îl vede pe Dumnezeu prin îndumnezeire. Fiecare prooroc ajunge la îndumnezeire,

Categories
Predici

Mitr. Ieremia de Gortina – Rugaciunea în comun cu papistașii

1. În predica mea anterioară, frații mei creștini din Sfânta noastră Mitropolie de Gortina și Megalopole, v-am vorbit despre rugăciune. Creștinii mei, să vă rugați! Toate problemele pe care le avem le vom rezolva cu rugăciunea. Da! Rugăciunea este cheia de aur care rezolvă toate problemele! Rugați-vă, creștinii mei! Dacă nu avem poftă să ne facem rugăciunea, numai și numai acest lucru este o dovadă că nu suntem bine duhovnicește.

Sufletul creștinului sporit, care Îl iubește mult pe Hristos, are o dorință fierbinte de a se ruga. Vrea mereu să profite de timp, să „fure” timpul fie și pentru câteva minute, ca sufletul lui să vorbească cu Dumnezeu. Creștinii mei, să vă rugați! Și împreună cu celelalte cereri ale voastre să vă rugați și pentru cei care nu vor să se roage. În predica mea anterioară v-am spus să vă rugați bisericește și liturgic. Asta înseamnă că odată cu rugăciunea voastră personală, cu cuvintele voastre, asupra diferitelor teme ale voastre, să vă rugați și cu rugăciunile Bisericii: cu Paraclisul și cu Acatistul Maicii Domnului, cu Vecernii și slujbe de dimineață și cu Pavecernița. Din acestea, desigur, spuneți câte puteți, atât cât vă spune dispoziția voastră, pentru că, vă zic din nou ceea ce v-am spus în predica anterioară: rugăciunea trebuie s-o facem cu dispoziție plăcută și să nu ne simțim apăsați; deoarece prin constrângere nu simțim dulceața rugăciunii și lucrul acesta aduce apoi urmări contrare.

2. În predica mea de astăzi către voi, sfântă turmă pe care o slujesc, frații mei creștini, am considerat necesar să vă spun altceva în legătură cu rugăciunea. Și am spus necesar, deoarece mă provocați voi înșivă să vă vorbesc despre asta. Ieri, alaltăieri, m-a oprit pe stradă, în piața din Megalopole, evlavioasa doamnă teolog Atanasia și mi-a spus cu îngrijorare: „Ce se va întâmpla? Ne vom duce în iad cu cele pe care le privim și le auzim! Cum se explică îmbrățișările și rugăciunile în comun ale Patriarhului nostru (Bartolomeu) cu papa? Unde vor să ne ducă cu acestea?”.

Și-apoi doamna aceasta, pe care o știți, deoarece este frecventă la sfintele slujbe ale Bisericii noastre, mi-a spus mustrător: „Voi, episcopii, de ce nu vorbiți și de ce nu protestați? Nu vedeți semnele? Focul care s-a aprins la Betleem nu vă spune nimic?”. Și adresându-mi-se apoi mie personal, mi-a spus: „Vreau de la dumneavoastră, ca de la Arhipăstorul pe care îl avem, să ne reprezentați corect și să nu ne trădați”. „Nu, nu, doamnă Atanasia, – i-am spus – faceți rugăciune pentru mine, ca să nu vă trădez. Cel puțin, să am puterea să protestez și să nu fiu de acord cu cele ce se întâmplă”. De cealată parte, acum, cei din Gortina cu pistoalele și cu steagurile lor îmi spun continuu: „Îl vrem pe episcopul nostru să fie mărturisitor al Credinței Ortodoxe. Doar atunci îl vom iubi și-l vom cinsti și-l vom avea fruntaș”. Nu este nevoie, iubiții mei, și dintr-o parte și din alta a Mitropoliei născătoare de viteji, pe care o slujesc, să-mi spună creștinii cum trebuie să mă comport ca episcop;

Categories
Citate

Apostolul duminicii dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci

Vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiați voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, și eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, – pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin.

Galateni VI, 11-18

 

Categories
Evenimente

Cuvînt la începutul anului nou bisericesc

Dumnezeu, Împăratul veacurilor, Cel ce a pus vremile și anii întru a Sa putere, a așezat spre slava Sa și spre folosul oamenilor felurite praznice. În Vechiul Așezămînt a dat poruncă să se prăznuiască în chip deosebit luna lui septembrie, la începutul anului bisericesc, ca poporul ales să se îndulcească de roadele cîmpului, slujind bunului Dumnezeu cu mai multă dragoste.

A grăit Domnul cu Moise și a zis: “Spune fiilor lui Israel: În luna a șaptea, ziua întîi a lunii să vă fie zi de odihnă, sărbătoarea trîmbițelor și adunare sfîntă să aveți; nici o muncă să nu faceți, ci să aduceți ardere de tot Domnului” (Leviticul 23, 24-25). Că precum Atotcreatorul, după zidirea lumii și a tuturor făpturilor Sale, a binecuvîntat și a sfințit ziua a șaptea, odihnindu-Se întru dînsa, așa i-a poruncit și omului, zicînd: “Șase zile să lucrezi, iar în ziua a șaptea, care este sîmbăta (sabatul) Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nici un fel de lucru în această zi“. La fel și ziua întîi din luna a șaptea a binecuvîntat-o și sfințind-o, a poruncit poporului Său să se odihnească de lucrurile lui. În cartea Leviților zice către Moise: “În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, cînd vă strîngeți roadele pămîntului, să sărbătoriți sărbătoarea Domnului șapte zile…” (Leviticul 23, 39).