Obiective

 • participarea la viața liturgică creștin-ortodoxă a membrilor săi și desfășurarea unei activități de misiune în rândul studenților și tineretului în acest sens, cu implicarea în viața parohială și eparhială;
 • organizarea de tabere de muncă și artă religioasă, pelerinaje, cu precădere la mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei Române;
 • strângere de fonduri și implicare directă în construirea de biserici, troițe, centre de tineret, așezăminte sociale, culturale, educaționale;
 • colaborări cu organisme de stat și nonguvernamentale în vederea realizării scopului asociației;
 • desfășurarea de activități filantropice și a unor programe de asistență socială;
 • organizarea de conferințe, proiecții de film, promovarea în rândul tinerilor a muzicii și picturii bizantine;
 • promovarea tradițiilor și obiceiurilor legate de principalele sarbători creștin-ortodoxe din diferite zone ale țării; cursuri de artă populară, colinde și alte activități;
 • susținerea și atragerea tinerilor în acțiuni culturale realizate de instituțiile statului cu prilejul  diferitelor evenimente naționale;
 • editarea și difuzarea de cărți, broșuri și alte publicații, CD-uri și DVD-uri al căror conținut vine în susținerea scopului asociației;
 • organizarea de biblioteci și centre de tineret în mediul universitar și preuniversitar, în campusuri, cămine studențești  etc., venind astfel în întâmpinarea tinerilor dornici să cunoască și să trăiască Ortodoxia;
 • diverse activități de voluntariat;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *