“Lărgiți și voi inimile voastre” (2 Cor. 6,13)

Zaheu, urmând Calea Domnului, L-a aflat pe Domnul ca însoțitor, ca oaspete în casa Sa, și inima lui s-a lărgit, cuprinzându-i pe toți oamenii. Astfel și noi, când ne îndreptăm pe Calea Domnului și învățăm să ne „pogorâm”, devenim părtași harului Său; acest har lărgește inima și atunci ne aflăm adevărata noastră menire: noi toți suntem meniți să fim după chipul Noului Adam – Hristos – și să purtăm în inima noastră întreaga omenire.

Așadar, tot cel ce purcede pe Calea Domnului primește, prin puterea Crucii și a învierii Sale, harul lărgirii inimii care îl face să devină universal. De aceea Sfântul Pavel îi îndeamnă pe corinteni: „Fraților, lărgiți și voi inimile voastre” (2 Cor. 6,13).

Arhim. Zaharia (Zaharou)Lărgiți și voi inimile voastre!, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 254

Sursa: http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/harul-lui-dumnezeu-largeste-inimile-noastre

This entry was posted in Predici. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *