Sotul ortodox

Fii tandru!
So?ul trebuie neap?rat s? dovedeasc? în mod practic so?iei c? o iube?te. Firea femeii este atât de slab?, încât îndat? ce vede c? so?ul arat? o oarecare amabilitate unei alte femei, fie coleg? de serviciu, fie prieten?, în sufletul ei se aprinde invidia. Nu pentru c? ar fi o pornire p?tima??, ci, din pricina dragostei ce i-o poart? so?ului, dore?te ca acesta s?-i apar?in? în întregime. Mai mult, femeia devine invidioas? chiar dac? so?ul arat? dragoste mamei lui. Dac? îi spui: „Bine, dar este mama lui care l-a n?scut, l-a crescut, i-a fost al?turi atâ?ia ani!”, ea r?spunde: „Da, dar o iube?te pe ea mai mult decât pe mine!”. Toate femeile asta r?spund. De aceea so?ul trebuie, prin tandre?e, s? g?seasc? „butonul” de îmblânzire a so?iei. Noi, monahii, prin modul nostru de via?? nu avem experien?a femeilor. Îns? epitrahilul Sfintei Spovedanii ne-a dezv?luit foarte multe taine din sufletul femeii. Un alt lucru pe care îl constat?m este acela c? femeia, dup? na?terea primului copil, nu mai dore?te atât rolul sexual al so?ului, cât tandre?ea ?i afectivitatea acestuia. De aceea, so?ul trebuie s? cunoasc? acest lucru ?i s? fie tandru cu so?ia sa.

N-o mustra fa?? de al?ii!
Niciodat? nu trebuie ca so?ul s?-i fac? observa?ie so?iei în prezen?a altora, pentru c? de multe ori, din egoism, so?ii î?i mustr? so?iile mai ales în prezen?a propriilor rude.
Sau, dac? so?ia d? telefon so?ului la serviciu, acesta s? nu-i r?spund? r?stit: „Las?-m?, n-am timp acum!”, vorbindu-i cu asprime. Ci s?-i spun?: „Iubito, am treab? acum, îns? te voi suna eu pu?in mai târziu”. So?ia trebuie s? ?tie întotdeauna c? so?ul o iube?te ?i se gânde?te la ea în orice clip?, trebuie s? simt? c? în inima lui ea este pe primul loc. Când so?ia va în?elege ?i se va convinge c? so?ul o iube?te, atunci devine de bun?voie a?ternut picioarelor lui, gata de orice jertf?.

Nu-i ascunde nimic!
So?iei nu trebuie s?-i ascunde?i nimic, pentru c? va veni vremea când ve?i fi descoperi?i. S?-i spune?i totul ?i s? v? consulta?i cu ea în toate. Nu e bine ca so?ia s? afle cele ascunse ale voastre de la rude, de la colegi ori de la prieteni. S? ?ti?i c? firea femeiasc? este pururea b?nuitoare, suspicioas?. Tot timpul se îndoie?te ?i se întreab?: „Oare m? iube?te so?ul?” Iar dac? va g?si motive de suspiciune, devine fiar?. De aceea, trebuie s? ?ti?i c? singurul lucru care o poate cuceri ?i poate uni familia este tandre?ea. So?ul ideal nu o strig? pe so?ie pe nume. Dup? c?s?torie, adev?ratul nume la so?iei trebuie s? fie doar „iubito”. Atunci cei doi vor fi cu adev?rat trup ?i suflet.
Dac? î?i gre?e?te cu ceva so?ia, nu-i r?spunde pe loc, atunci când e?ti dominat de mânie; ci seara, în camera voastr?, când ve?i fi singuri, s?-i spui cu blânde?e: „?tii, iubito, azi m-ai întristat cu cutare lucru”. Iar dac? îi ar??i blânde?e îi va p?rea r?u, va plânge ?i î?i va cere iertare.
Dac? so?ul pleac? undeva ?i „uit?” s?-i spun? so?iei, iar aceasta afl? de la colegii de serviciu, de exemplu, atât de mare este rana sufleteasc? pricinuit? de faptul c? nu este ea prima c?reia so?ul s?-i spun? despre acest lucru, încât cu greu î?i revine. Este nevoie, deci, de mult? aten?ie. Dac? so?ia va în?elege c? so?ul îi este al?turi, atunci este capabil? de orice jertf?. Firea feminin? are nevoie de cea a b?rbatului. Vede?i, chiar ?i la m?n?stirile de maici, dac? nu exist? un duhovnic bun, singure nu pot spori. Întotdeauna firea femeiasc? are nevoie de sprijinul firii b?rb?te?ti.

Ruga?i-v?, spovedi?i-v?, împ?rt??i?i-v? împreun?!
A?adar, pe cât pute?i, trebuie s? v? ruga?i împreun? acas?. Rug?ciunea f?cut? în comun une?te familia. Dac? pute?i, diminea?a ruga?i-v? împreun?, iar seara face?i împreun? Pavecerni?a.
E bine ca so?ii s? se spovedeasc? la acela?i duhovnic ?i s? se împ?rt??easc? la aceea?i Sf. Liturghie, s? mearg? amândoi la aceea?i biseric?. Acesta este un lucru care îi une?te foarte mult.

P?rintele Efrem Vatopedinul ?

This entry was posted in Taina Cununiei. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *