Oscar si tanti Roz [14/14]

Drag? Dumnezeu,

B?ie?elul a murit.
Voi r?mâne în continuare o doamn? roz, dar Tanti Roz n-am s? mai fiu niciodat?. Am fost numai pentru Oscar.
S-a sfâr?it azi-diminea??, pe când p?rin?ii lui ?i cu mine coborâser?m pentru o jum?tate de ceas s? bem o cafea. A plecat când nu eram noi de fa??. Cred c-a a?teptat cu bun? ?tiin?? momentul, ca s? ne menajeze. Ca s? ne fereasc? de ?ocul de a-l vedea stingându-se. Pân? în ultima clip? el a fost cel care a vegheat asupra noastr?, ?i nu invers.
Mi-e inima grea. Oscar s-a cuib?rit în ea ?i n-am cum s?-l alung. Va trebui pân? disear? s?-mi înghit lacrimile, nu vreau s?-mi compar durerea cu aceea, de neîndurat, a p?rin?ilor lui.
Î?i mul?umesc c? mi-ai îng?duit s?-l cunosc pe Oscar. Gra?ie lui am reu?it s? devin hazlie, n?stru?nic?, s? n?scocesc o mul?ime de pove?ti, ba chiar ?i s? m? pricep la wrestling. Gra?ie lui am râs ?i am cunoscut bucuria. Tot el m-a ajutat ?i s? cred în tine. Sunt plin? de iubire, Doamne, parc? m? arde pe din?untru, mi-a d?ruit atâta, încât s?-mi ajung? pentru to?ii anii de-acum încolo.

Pe curând,
Tanti Roz

P.S. În decursul ultimelor trei zile pe care le-a mai tr?it, Oscar pusese la c?p?tâiul patului o pancart?.
Cred c? te-ar interesa s? ?tii ce scria pe ea: „Numai Dumnezeu are voie s? m? trezeasc?“.

This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *