Citate de la Nicolae Steinhardt

1.Ce înseamn? credin?a? Încrederea în Domnul de?i lumea e rea, în ciuda nedrept??ii, în pofida josniciei, cu toate c? de pretutindeni nu vin decât semnale negative.

2. Prieten se nume?te omul care te ajut? f?r? ca verbul s? fie urmat de un complement circumstan?ial de timp sau de loc sau de mod.

3. Cre?tinismul reprezint? o trecere de la dreptate la dragoste.

4. Nu sistemul politic sau economic este determinant, ci tonul rela?iilor dintre oameni; dac? exist? bun?voin?? ori amenin?are, restul nu conteaz?.

5. Numai când facem binele dobândim ceva ce r?ii nu pot avea: lini?tea ?i pacea – bunurile supreme.

6. Un singur lucru nu poate Dumnezeu: s? ne mântuiasc? f?r? consim??mântul nostru.

7. Evenimentul eliber?rii se apropie ?i poate avea loc din clip? în clip?. În mica celul? de la Zarca, singur, îngenunchez ?i fac un bilan?. Am intrat în închisoare orb, cu vagi str?fulger?ri autogene ale beznei, care despic? întunericul f?r? a-l risipi, ?i ies cu ochii deschi?i. Am intrat r?sf??at, r?zgâiat. Ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose. Am intrat nemul?umit. Ies cunoscând fericirea. Am intrat nervos, sup?r?cios, sensibil la fleacuri. Ies nep?s?tor. Soarele ?i via?a îmi spuneau pu?in. Acum ?tiu s? gust felioara de pâine cât de mic?. Ies admirând mai presus de orice curajul, demnitatea, onoarea, eroismul. Ies împ?cat. Cu cei c?rora le-am gre?it, cu prietenii ?i du?manii mei, ba ?i cu mine însumi.

8. Cred, Doamne, ajut? necredin?ei mele, îmi pare a fi, cum s? spun? Taina cea mai de tain? a înv???turii cre?tine, noua înv???tur?, ?i într-un anume fel pecetea darului Duhului sfânt.

9. Poate c? defini?ia eroismului ?i a sfin?eniei nu este decât aceasta: s? faci imposibilul posibil.

10. Nic?ieri ?i niciodat?, Hristos nu ne-a cerut s? fim pro?ti.

11. Noi vorbim de blânde?ea lui Iisus – ar?tând c? a mers la moarte ca mielul la junghiere, c? a t?cut ca oaia când e tuns? – ?i enumer?m smerenia, bun?tatea, ascultarea. Dar de o însu?ire a sa – pe care trebuie s? fi avut-o de vreme ce a primit s? moar? de moartea înfior?toare de pe cruce – nu pomenim. Însu?irea aceea e curajul.

12. Vii sunt numai cei care-?i prefac ideile în fapte, dau realitate cuvintelor rostite, trec pe plan existen?ial conceptele ?i vis?rile planului ideativ.

 

This entry was posted in Mari duhovnici, Ortodoxia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *