Dupa dreptate

Era un sihastru c?lug?r, cu semne ?i cu minuni str?lucit ?i avea împreun? cu el, un ucenic în pustie. Iar, într-una din zile, s-a întîmplat c? a mers ucenicul lui în cetate, unde era un st?pînitor r?u, netemîndu-se de Dumnezeu. Pe acesta, ucenicul stare?ului 1-a v?zut mort ?i mult popor mergînd dup? el, cu lumîn?ri ?i cu t?mîieri ?i cu cinste mare petrecîndu-1 la groap?. Iar, dup? ce s-a întors ucenicul în pustie, a aflat pe pov??uitorul s?u, pe cinstitul stare?, mîncat de o fiar?.

?i a început a se tîngui mult ?i a plînge dup? stare?, zicînd c?tre Dumnezeu: „Doamne, cum se face, c? a murit acel st?pînitor r?u, cu atîta slav?, iar acest sfînt duhovnic, p?rintele meu stare? a luat o astfel de moarte, fiind mîncat de fiar??”

Deci, a?a plîngînd el ?i vorbind întru sine s-a aflat lîng? el îngerul Domnului, ?i i-a zis: „De ce te tînguie?ti ?i plîngi dup? stare?ul t?u? Pentru c? acel st?pînitor r?u avea ?i el o fapt? bun?, ?i, pentru acea fapt? bun?, cu cinstit? îngropare, ?i-a luat plata sa, pe p?mânt. Iar, dincolo, se duce ca un osîndit. Iar, pov??uitorul ?i înv???torul t?u, cinstitul stare?, întru toate a pl?cut lui Dumnezeu ?i era cu toate bun?t??ile împodobit, îns?, avea ?i el, ca un om, pu?in? prihan?; ?i, prin acea amar? moarte, i s-a iertat lui gre?eala sa ?i s-a dus din via?a aceasta, cu totul curat întru bucuria Domnului s?u.

Cuvînt al Sfîntuiui Atanasie, c? mul?i drep?i mor, cu moarte rea ?i mul?i p?c?to?i, cu moarte bun?.

This entry was posted in Pilde. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *