Sa respiram pe dumnezeu ca pe aer – Pr. Petroniu Tanase

Toate necazurile ?i problemele lumii acesteia vin de la pu?ina lor credin??: nimeni nu crede cu adev?rat c? Dumnezeu le poart? de grij? ?i atunci se ocup? ei de asta! I?i fac griji pentru trai, asigur?ri de s?n?tate, de boal?, aduna bani pentru zile negre. Toate pentru tihna aces­tui trup. Dar lumea este oarb? ?i nu-?i d? seama c? doar Dumnezeu este Cel ce poart? de grij? ?i toate asigur?rile noas­tre sunt zadarnice! Mai poate crede oare bogatul, care are aur ?i argint, c? Dum­nezeu este Cel care-l hr?ne?te? Iar dac? el nu crede c? Domnul este Cel care-i d? pâinea cea de toate zilele, ce n?dejde mai poate avea c?-l va învia ?i-i va da împ?r??ia cerurilor? Al cui slujitor este oare: al lui Dumnezeu sau al lui Mamona?”
This entry was posted in Mari duhovnici, Ortodoxia, Repere romanesti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *