Unicul necesar

Dar zice ?i Sfântul Ioan Sc?rarul: „Dac? un trup atingându-se de un alt trup,se schimb? în puterea lui de lucrare, cum nu se va schimba cel ce se-atinge de trupul Domnului cu mâini nevinovate? C?ci s-a scris ?i în Gherontic (Pateric): Ioan de Bostra, b?rbat sfânt ?i având putere asupra duhurilor necurate, a întrebat pe draci, care locuiau în ni?te feti?e furioase ?i chinuite de ei cu r?utate, zicând: «De care lucruri v? teme?i la cre?tini?» Ace?tia au r?spuns: « Ave?i cu adev?rat trei lucruri mari: unul pe care-l pute?i atârna de grumazul vostru; unul cu care v? sp?la?i în biseric?; ?i unul pe care-l mânca?i în adunare.» Întrebându-i iar??i: «Din acestea trei de care v? teme?i mai mult?», au r?spuns: « Dac? a?i p?zi bine aceea cu ce v? împ?rt??i?i, n-ar putea nimeni din noi s? fac? r?u vreunui cre?tin.» Deci lucrurile de care se tem r?uf?c?torii mai mult decât toate sunt crucea, Botezul ?i Cuminec?tura.”

Filocalia vol 8, Calist ?i Ignatie Xanthopol, Cap 91-92

This entry was posted in Catehism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *