De ce unora li se face rau în timpul slujbelor bisericesti?

De obicei, în timpul slujbelor li se face r?u celor care nu ?i-au m?rturisit p?catele.

În timpul slujbei, harul lui Dumnezeu ac?ioneaz?, dar sufletul p?tat nu-l poate primi ?i atunci omului i se face r?u.

Aceasta se întâmpl? mai ales în timpul Cununiilor. Atunci, Biserica este goal?, luminoas?, iar aerul, curat. Dup? ce începe Cununia, miresei i se face r?u ?i le?in?…

Îns? cel care se va m?rturisi cu inima curat? ?i va începe s? se roage, va fi ajutat de harul Domnului s? creasc? duhovnice?te.

Un astfel de om se simte bine în biseric?, parc? se scufund? într-un ocean de dragoste la auzul cânt?rilor ?i rug?ciunilor biserice?ti.

Dragostea lui Dumnezeu nu-l sufoc? pe om, ci doar îl face s? uite unde se afl? – în cer sau pe p?mânt.

O slujb? lung? (în m?n?stirile de la Muntele Athos poate ?ine ?i 14 ore) i se pare atunci ca o clip?, f?r? s?-?i dea seama. Dar asta se întâmpl? doar cu cei care se roag? des, care se obi?nuiesc cu starea de har ?i rug?ciune înc? de acas?. Unii ca ace?tia vin la biseric?, unde rug?ciunea lor l?untric? este continuat? de cea a slujbelor.

Îndrumar cre?tin pentru vremurile de azi-Convorbiri cu P?rintele Ambrozie, Ed. Cartea Ortodox?

preluat de pe: http://cristianstavriu.wordpress.com

This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *