Pr. Ioil Ianakopoulos [citate]

Suntem aten?i la ce au spus ?i scris P?rin?ii, si nu la cum au tr?it.În loc s? facem comentarii la textele P?rin?ilor, ar trebui mai bine s? le copiem via?a. P?rin?ii s-au rugat mult, au privegheat mult, au postit mult, au iubit s?r?cia ?i simplitatea, au urât cugetarea lumeasc?, s-au r?zboit cu în?el?ciunile, s-au scârbit de comodit??ile vie?ii, au fugit de ranguri, cinstiri, au iubit mucenicia.Facem noi a?a ceva? ?inem în mâini c?r?ile P?rin?ilor ?i via?a noastr? constituie o negare a vie?ii lor.P?rin?ii sunt via??, nu filologie“.

“-P?rinte Ioil, cum de n-a?i devenit înc? episcop dumneavoastr? care sunte?i înzestrat cu atâtea calit??i? Ca arhiereu a?i fi avut mult mai multe posibilit??i pentru lucrarea dumneavoastr?, precum ?i mai mul?i colaboratori.
Oamenii care se apropie de noi o fac fie din dragoste, fie de nevoie, fie din team?.Acum, când nu sunt la conducere, nimeni nu se teme ?i nu are nevoie de mine.Câ?i vin la mine o fac doar din dragoste.Dac? eram îns? episcop, s-ar fi apropiat de mine mul?i din team? ?i de nevoie.R?ul const? în faptul c? nimeni nu poate întotdeauna s? deosebeasc? câ?i sunt cei care se apropie din team? sau de nevoie ?i câ?i din dragoste.Este mai bine a?adar cum sunt acum ?i s?-i ?tiu pe cei care m? iubesc cu adev?rat“.

din Parintele Ioil Ianakopoulos 

This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *