Moartea infricosata a unei vrajitoare

In Mun?ii Apuseni a tr?it o femeie desfrânat? ?i vr?jitoare vestit? în partea locului. O chema Minerva, tr?ia în Izvorul Ampoiului, jude?ul Alba. Aceast? femeie, nefiind c?s?torit?, a n?scut trei copii cu trei b?rba?i, a f?cut multe avorturi ?i a p?c?tuit mult, nepurtând grij? de sufletul ei. Ba f?cea vr?ji ?i cu ve?minte preo?e?ti.
Din noiembrie 1998 s-a îmboln?vit foarte tare, trupul i s-a umplut de r?ni, carnea a început s?-i putrezeasc?, încât o mâncau viermii de vie. Dar nici în ultima clip? n-a vrut s? se spovedeasc?. La 9 iunie 1999 a murit în chinuri groaznice, în vârst? de 70 de ani. Indat? ce a murit, chipul i s-a desfigurat cu totul ?i a luat o înf??i?are înfrico??toare, încât rudeniile au acoperit-o cu o pânz?, pentru c? lumea se speria de ea. Trupul i s-a umflat atât de tare, încât nu mai înc?pea în sicriu ?i a trebuit s? fie t?iat? la burt?. Mirosea foarte greu ?i nimeni nu putea s? stea lâng? ea.
Aceasta a fost o pedeaps? de la Dumnezeu, pentru c? a fost vr?jitoare, a tr?it în p?cate mari ?i a murit nespovedit?, nepurtând grij? de sufletul ei.
Doamne, izb?ve?te-ne pe to?i de o moarte cumplit? ca aceasta!

Sursa: Istorioare duhovnicesti, Arhim. Ioanichie Balan, Ed. Sihastria, 2004
This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.