Parintele Gherasim

Ne povestea p?rintele nostru Cleopa Ilie, c? fratele s?u, monahul Gherasim, citea noaptea toat? Psaltirea ?i f?cea sute de metanii. Iar când îl dobora somnul, se lovea singur cu palma peste obraz, zicând cu asprime: „Nu dormi, calule! Nu cumva s? vin? Mirele în miezul nop?ii ?i s? te g?seasc? dormind!” Dup? ce se întorcea de la Utrenie, dup? miezul nop?ii, se odihnea trei ore într-un sicriu, f?cut anume de dânsul. Apoi iar se de?tepta repede ?i î?i continua rug?ciunea de tain? în chilie, pân? se f?cea ziu? ?i pleca la ascultare.

Pentru aspra lui nevoin??, nici un frate nu voia s? stea cu el în chilie, c?ci îi cuprinsese pe to?i frica. Cu adev?rat, mare este puterea rug?ciunii ?i a privegherii de noapte, cum spun ?i Sfin?ii P?rin?i. C?ci rug?ciunea de noapte este de aur, cea de diminea?? este de argint, iar cea din timpul zilei este de aram?, pentru c? este amestecat? cu grijile acestei vie?i ?i nu mai are str?lucirea celei de la miezul nop?ii.
Evlavia pentru Maica Domnului
Acest c?lug?r nevoitor avea mare evlavie c?tre Maica Domnului ?i niciodat? nu mânca ziua pân? nu spunea pe de rost toat? Psaltirea, acatistul ?i paraclisul Maicii Domnului. Fiind cu ascultarea la vitele M?n?stirii Sih?stria, prin anii 1930-1932, î?i lua în desag? icoana Maicii Domnului ?i „Vie?ile Sfin?ilor” ?i pleca cu vacile la p?scut în p?dure. în poian? ag??a icoana Maicii Domnului într-un copac, iar el st?tea în genunchi ?i cu lacrimi ?i metanii citea acatistul ?i paraclisul Preacuratei Fecioare, f?r? s? ?tie nimeni nevoin?? lui. Odat?, a trecut pe acolo p?durarul ?i, v?zându-l plângând a?a de tare, l-a întrebat cu mil?:
–  Ce ?i s-a întâmplat, p?rinte, de plângi a?a tare?
–  M-am lovit la un picior ?i m? doare tare, a r?spuns el.
– Las?, p?rinte, c? o s?-?i treac?!
– S? dea Dumnezeu s?-mi treac?!
A?a se ostenea bunul c?lug?r Gherasim ?i a?a î?i ascundea de ochii tuturor nevoin?a lui, ca s? nu-?i piard? plata în cer.
Rabdarea in boala
Odat? s-a îmboln?vit tare p?rintele Gherasim, încât z?cea la pat. Atunci i-a zis egumenul:
–  S?-?i aducem un doctor s? te faci s?n?tos? Iar el a r?spuns cu lacrimi:
–    Ierta?i-m?, dar eu m-am rugat lui Dumnezeu s?-mi dea suferin?? ?i boal?, numai s? m? mântuiesc. Deci, dac? Dumnezeu a f?cut mil? cu mine, eu s? m? împotrivesc voii Lui? L?sa?i-m? în mâna ?i în voia lui Dumnezeu, c? boala este spre mântuirea celor p?c?to?i!
De ce pretuia pr. Gerasim Sfanta Liturghie
Z?când în suferin?? grea, p?rintele Gherasim cerea s? fie dus zilnic la Sfânta Liturghie. Iar p?rin?ii îi spuneau:
– P?rinte Gherasim, de ce nu stai la chilie în pat, pân? te faci mai bine?
Iar bolnavul r?spundea:

– Ierta?i-m? pe mine p?c?tosul, dar am venit s? mai ascult o Sfânt? Liturghie. Cine ?tie dac? mai ajung s?n?tos pân? mâine! C? nici o slujb? nu este mai scump? ?i mai de nevoie pentru mântuirea lumii decât dumnezeiasca Liturghie. Pentru aceea ferici?i sunt cre?tinii care vin permanent ?i cu credin?? s? asculte în s?rb?tori Sfânta Liturghie.

Sursa: Istorioare duhovnicesti, Arhim. Ioanichie Balan, Ed. Sihastria, 2004
This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.