despre Acatistul Maicii Domnului

Am urcat ?i am stat câteva zile ?i pe vârful Athosului, împreun? cu ei. Acolo se afl? o biseri-cu?? închinat? „Schimb?rii la Fa?? a Mântuito-rului”. Într-una din seri, ne-am a?ezat cu to?ii în str?nile bisericu?ei ?i cineva dintre noi a propus s? povestim o minune întâmplat? cu noi. A înce-put c?lug?rul, care avea 50 de ani petrecu?i în Sfântul Munte.

„Eu, p?rin?ilor ?i fra?ilor, sunt venit aici de la vârsta de 18 ani. Mi-am petrecut via?a mai mult în pustie, la chiliu?a mea. Odat?, pe când ascul-tam o predic?, p?rintele respectiv spunea c? dac? citim acatistul Bunevestiri a Maicii Domnului de dou?sprezece ori, ni se va îndeplini orice dorin?? care ne este de folos. Auzind acestea, m-am mi-nunat ?i am început s? le spun ?i oamenilor s? citeasc? acest acatist, dar de 40 de ori.

Trece o perioad? de timp, ?i, pe când m? aflam la Tesalonic, vine o femeie la mine ?i spune c? a f?cut precum i-am spus, citind acatistul, ?i s-a vindecat de cancer; altcuiva i s-a rezolvat rapid o problem?.
Auzind acestea, am r?mas pe gânduri. S? v? spun drept: nu citisem niciodat? acest acatist; m? ocupam mai mult cu rug?ciunea inimii.

În acea sear?, ducându-m? acas?, am înce-put ?i eu s? citesc acatistul Buneivestiri de trei ori, iar apoi m-am culcat. Pe când dormeam, v?d în vis c? se deschid cerurile ?i o v?d pe Maica Domnului coborând, înconjurat? de slav?. S-a apropiat de mine ?i m-a binecuvântat, apoi m-a întrebat de ce am nevoie. I-am ar?tat capul, zi-când c? de multe ori m? doare. Atunci ea m-a privit cu blânde?e ?i mi-a zis c? de acum nu o s? m? mai doar?. Apoi a continuat, zicând: «De acum înainte s? vorbe?ti neîncetat la oameni ?i eu nu te voi p?r?si». M-a binecuvântat din nou ?i s-a în?l?at iar??i la cer, precum venise”.

Într-adev?r, pe acest p?rinte l-am v?zut de multe ori vorbindu-le oamenilor ?i împ?r?ind gratis bro?uri cu acatistul Maicii Domnului.

Povestiri Duhovnicesti – Monah Pimen Vlad

This entry was posted in Din toata lumea. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *