Pedeapsa celor care hulesc sfintele icoane

In vara anului 1991, o femeie sectant? din comuna Fr?t?u?i – Suceava s-a dus la soacra ei, o cre?tin? foarte evlavioas?, bolnav?. Nora, v?zând pe perete o icoan? mare, frumoas? a Maicii Domnului, la care se ruga b?trâna ziua ?i noaptea cu lacrimi, i-a zis cu mânie: „Mam?, nu te mai închina la icoane, c?ci icoanele sunt idoli!” Apoi, pornindu-se cu furie, a luat icoana de pe perete ?i a aruncat-o în sob?, fiind jeratic mult, ?i a ars sfânta icoan?. Atunci, b?trâna a plâns ?i cu lacrimi i-a zis din patul suferin?ei: „Eu sunt bolnav? ?i neputincioas?, ?i nu pot s?-?i fac nimic, dar o s? te ard? Maica Domnului. Tu vei vedea!
Aceasta s-a întâmplat într-o sâmb?t?. Dup? o s?pt?mân?, nora sectant? f?cea mâncare la o nunt?, ca buc?t?reas?. Cum a?eza mâncarea la foc ?i cocea pâine în cuptor, deodat? o limb? de foc a ie?it din gura cuptorului, i-a aprins hainele ?i în câteva clipe a ars toat? în fl?c?ri, în strig?te cum­plite de durere. Pân? au venit oamenii s-o salveze, era deja moart?. Numai o parte din oase au mai putut aduna. De aceast? grea pedeaps? s-au cutre­murat toate satele din jur. Iat? cum pedepse?te Dumnezeu pe cei ce hulesc Biserica, preo?ii, Sfânta Cruce ?i Sfintele Icoane. Acea femeie, nu numai c? hulea cele sfinte, ci a c?utat s? le profaneze ?i s? le distrug?. Aceea?i soart? vor avea to?i cei ce hulesc credin?a ortodox? apostolic? ?i toate cele sfinte. „A?a s? fie!

O alta intamplare si pedeapsa asemenea
Un b?rbat sectant din Fr?t?u?ii de Sus, jude?ul Suceava, ura de moarte cele sfinte ale Bisericii, adic? preo?ii, icoanele, Sfânta Cruce ?i hulea ?i pe Maica Domnului. Aflându-se într-un sat vecin, între mul?i cre?tini ortodoc?i, s-a luat la dis­cu?ie cu ei, oc?rându-i c? se închin? la idoli, pentru c? cinstesc sfintele icoane. Apoi, pornindu-se din lucrarea diavolului, a luat de la cineva o icoan? a Maicii Domnului ?i a c?lcat-o în picioare înaintea tuturor, zicând: „Iat?, nimeni nu are ce-mi face, c? icoanele sunt idoli. S? vedem ce o s?-mi fac? mie M?ria, c? a fost o femeie ca toate femeile cu mai mul?i copii!

Oamenii uimi?i ?i sup?ra?i de acest gest diavolesc, credeau c? este beat sau c? este st?pânit de un demon.
Apoi acel hulitor s-a urcat într-o ma?in? mic? a fratelui s?u ?i s-a dus în satul din apropiere. Când a coborât din ma?in?, chiar în fa?a casei lui, a venit o alt? ma?in? cu vitez?, 1-a lovit greu ?i i-a rupt ambele picioare mai sus de genunchi. Rudele l-au dus repede la spital la R?d?u?i, dar dup? trei ore a decedat, dându-?i sufletul în mâinile diavolilor. A?a mor hulitorii de Dumnezeu, care ur?sc Biserica ?i pe sfin?i.

 

Sursa: Istorioare duhovnicesti, Arhim. Ioanichie Balan, Ed. Sihastria, 2004
This entry was posted in Carti, Catehism, Pilde, Repere romanesti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *