Din invataturile pr Arsenie Boca

Extras din subcapitolul “În pustia Carantaniei

“E bine de observat c? Iisus Hristos, întrupat în om adev?rat, a biruit pe
diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu; c?ci cu puterea de la Dumnezeu, ca
fulgerul l-a aruncat din ceruri (Luca 10, 18). Iisus a venit s? se lupte cu
diavolul, ca un om adev?rat, întrucât numai a?a ne putea ne putea împinge la
toat? îndr?zneala cât? trebuie; iar câ?tigând – ca om – o biruin??
des?vâr?it? asupra lui, biruin?a ne-a dat-o nou?, în dar, dar numai dac? ne
lupt?m ?i noi ca El. Cu biruin?a Sa, Mântuitorul ne-a înv??at ?i pe noi
me?te?ugul r?zboirii, ne-a dat cuno?tin?a ?i ne-a dat puterea; El e modelul
de lupt?, cât ?ine c?rarea. Mântuitorul de aceea a ?i venit, ca s? sf?râme
lucrurile diavolului (Ioan 3, 8 ) ?i s? surpe st?pânirea lui în care ?inea pe
oameni. Astfel, când L-a ispitit, în pustia Carantaniei (Luca 4, 1-13), ca
s? fac? din pietre pâini, c?ci fl?mânzise, El l-a b?tut cu Scriptura,
zicând: Scris este c? nu numai cu pâine se va hr?ni omul, ci cu orice cuvânt
al lui Dumnezeu! Dar diavolul n-a renun?at la lupt?, ci L-a ispitit iar??i
cu str?lucirea tuturor împ?r??iilor p?mântului – cu slava puterii politice –
zicând Domnului: ?ie î?i voi da toat? puterea ?i str?lucirea ei, c?ci mie-mi
este dat? ?i o dau cui vreau. Deci, dac? Tu te vei închina mie, toat? ?i-o
dau ?ie. Privitor la aceste cuvinte seme?e ale ispititorului , Sf. Chiril al
Ierusalimului se întreab? dac? a min?it Satana atunci, sau, silit de
prezen?a lui Dumnezeu, a spus adev?rul? (Sf. Chril al Ierusalimului,
Catehezele, în Izvoarele Ortodoxiei, Bucure?ti, 1943, vol. 6, Cateheza VIII,
pp. 205-206). Ci r?spunzând Iisus, l-a b?tut, gr?ind din Scripturi: Scris
este: Domnului Dumnezeului t?u s? te închini ?i numai pe El unul s?-L
sluje?ti ( Luca 4, 8). Când s-a v?zut diavolul b?tut din Scripturi a luat ?i
el Scriptura, c?ci ?tie ?i el Scriptura, îns? diavole?te, deoarece mintea
lui, fiind nebun?, strâmb? în?elesul oric?rui cuvânt, de vreme ce le nu st?
în adev?r, ci în minciun?. A?a, Îl duce pe Iisus pe aripa templului din
Ierusalim, zicându-I: Dac? e?ti tu Fiul lui Dumnezeu, arunc?-Te de aici jos,
c?ci este scris c? îngerilor S?i va porunci pentru Tine, ca s? Te p?zeasc?
?i Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva s? Te izbe?ti cu piciorul de vreo
piatr?. Atunci Iisus i-a t?iat scurt ?i ispita aceasta, r?spunzându-i: S-a
zis în lege s? nu ispite?ti pe Domnul Dumnezeul t?u! ?i dup? ce sfâr?i toat?
ispita, diavolul se duse de la El pân? la o vreme. Semn c? a mai venit ?i
sub alt? form?.”

Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, C?rarea Împ?r??iei, Editura Sfintei Episcopii
Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006.

This entry was posted in Mari duhovnici. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *