Mancarea cu binecuvintare

Nu este totuna a-?i mânca bucatele cu binecuvântare ?i a le mânca f?r? binecuvântare. Toate bucatele stau pe masa lui Dumnezeu, pe care Însu?i ne-a a?ternut-o înainte. Pentru aceea se cuvine s? mul?umim lui Dumnezeu, Celui ce ne-a primit în ospe?ie ?i s? cerem binecuvântarea Sa. Bucatele ce au fost binecuvântate sunt mai gustoase ?i mai îndestul?toare, în vreme ce bucatele lipsite de binecuvântare sunt f?r? gust, neîndestul?toare ?i v?t?m?toare trupului.

Odat?, Împ?ratul Teodosie cel Tân?r a ie?it s? se preumble în împrejurimile Constantinopolului ?i v?zând coliba unor monahi, s-a oprit ?i a intrat la dân?ii. B?trânul l-a întrebat pe împ?rat dac? voie?te s? guste ceva. „A? voi”, a r?spuns împ?ratul. B?trânul a adus înaintea împ?ratului pâine, untdelemn, sare ?i ap?. Împ?ratul a mâncat ?i a b?ut, iar apoi l-a întrebat pe monah:

– „?tii oare cine sunt eu ?”

– „?tie Dumnezeu cine e?ti”, a r?spuns monahul.

– „Eu sunt Împ?ratul Teodosie”.

Atunci monahul s-a plecat t?cut înaintea împ?ratului.

Împ?ratul i-a zis:

– „Eu sunt împ?rat ?i fiu de împ?rat, dar crede-m?, în toat? via?a mea nu am mâncat nicicând bucate mai gustoase decât cele pe care le-am mâncat ast?zi la tine”.

– „?tii oare de ce ?”, l-a întrebat b?trânul. „Pentru c?”, zise el, „noi monahii ne g?tim bucatele cu rug?ciune ?i binecuvântare ?i pentru aceea chiar ?i hrana cea amar? ni se face dulce la gust. La voi îns? bucatele se g?tesc cu mult? osteneal? ?i nu cere?i binecuvântarea lui Dumnezeu; pentru aceea chiar ?i bucatele cele mai gustoase se fac f?r? gust”.

Sf. Nicolae Velimirovici,

Proloagele de la Ohrida

This entry was posted in Pilde. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *