Rugaciune pt luminare

Doamne, îndrepteaz?-ne, precum o mam? duioas? î?i îndrepteaz? copiii s?i mici.

D? fiec?rui suflet s? cunoasc? bucuria mântuirii Tale ?i puterea ajutorului T?u.

D? u?urare sufletelor chinuite ale poporului T?u ?i pe noi, pe to?i, ne înva?? prin Duhul Sfânt, s? Te cunoa?tem pe Tine.

Se chinuie?te sufletul omenesc pe p?mânt, Doamne, ?i nu poate s? se înt?reasc? cu mintea întru Tine, pentru c? nu Te cunoa?te pe Tine, nici bun?tatea Ta.

Mintea noastr? este întunecat? de grijile lume?ti ?i nu putem pricepe bun?tatea dragostei Tale. Tu ne lumineaz?.

Milostivirii Tale toate îî sunt cu putin??.

Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, c? mor?ii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu ?i vor învia. A?a f? acum: ca sufletele noastre moarte s? aud? glasul T?u ?i s? învie, întru bucurie.

Sf. Siluan Athonitul

This entry was posted in Rugaciuni. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *