Acum stiu, am aflat si eu…

Cînd un om reu?e?te s? fac? ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe s? lucreze trufia. Cel ce sl?be?te, se uit? cu dispre? la gra?i, iar cel ce s-a l?sat de fumat r?suce?te nasul dispre?uitor cînd altul se b?l?ce?te, înc?, în viciul s?u. Dac? unul î?i reprim? cu sîrg sexualitatea, se uit? cu dispre? ?i cu trufie c?tre p?c?tosul, care se c?zne?te s? scape de p?cat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reu?im, ne poate spurca mai ceva decît p?catul însu?i. Ceea ce ob?inem se poate s? ne dea peste cap reperele emo?ionale în a?a manier? încît ne umple sufletul de venin.

Banii care vin spre noi ne pot face arogan?i ?i zgîrci?i, cum succesul ne poate r?sturna în abisul înfrico??tor al patimilor suflete?ti. Drumul c?tre iubire se îngusteaz? cînd ne uit?m spre ceilal?i de la în?l?imea vulturilor afla?i în zbor. Blînde?ea inimii se usuc? pe vrejii de dispre?, de ur? ?i de trufie, dac? sufletul nu este preg?tit s? primeasc? reu?ita sa cu modestia ?i gra?ia unei flori. Tot ce reu?im pentru noi ?i ne aduce energie este menit a se întoarce c?tre aceia ce se zbat, înc?, în suferin?? ?i-n p?cat.

Ochii no?tri nu sunt concepu?i pentru dispre?, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se c?zne?te s? ias? din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare ?i în d?ruire pentru cei din jur.

Dac? reprimi foamea în timp ce poste?ti, foamea se va face tot mai mare. Mintea ta o s? viseze mînc?ruri gustoase ?i alese, mintea o s? simt? mirosurile cele mai apetisante chiar ?i în somn, pentru ca, în ziua urm?toare, înebunit? de frustrare, s? compenseze lipsa ei printr-un dispre? sfid?tor fa?? de cel ce nu poste?te. Atunci, postul devine prilej de trufie, de exprimare aorgoliului ?i a izbînzii trufa?e asupra poftelor. Dar, dincolo de orice, trufia r?mîne trufie, iar sentimentul frustr?rii o confirm?.

Dac? ai reu?it în via??, nu te ag??a de nereu?itele altuia, pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig al orgoliului ?i patima înfumur?rii. Reu?ita este energia iubirii ?i a capacit??ii tale de acceptare a vie?ii, dar ea nu r?mîne nemi?cat?, nu este ca un munte sau ca un ocean.Îngîmfarea ?i trufia reu?itei te coboar?, încetul cu încetul de pe soclul t?u, c?ci ele deseneaz? pe cerul vie?ii tale evenimente specifice lor.

Sl?be?te, bucur?-te ?i taci! Las?-te de fumat, bucur?-te ?i taci! Cur??? ograda ta, bucur?-te de cur??enie ?i las? gunoiul vecinului acolo unde vecinul însu?i l-a pus. C?ci între vecin ?i gunoiul din curte exist? o rela?ie ascuns?, ni?te emo?ii pe care nu le cuno?ti, sentimente pe care nu le vei b?nui vreodat? ?i cauze ce vor r?mîne , poate, pentru totdeauna ascunse min?ii ?i inimii tale.

Între omul gras ?i gr?simea sa exist? o rela?ie ascuns?. O în?elegere. Un secret. Un sentiment neîn?eles. O emo?ie neconsumat?. O dragoste respins?. Gr?simea este profesorul grasului. Viciul este profesorul viciosului. ?i, în via?a noastr? nu exist? profesori mai severi decît viciile ?i incapacit??le noastre.

Acum stiu, stiu ca orice ura, orice aversiune, orice tinere de minte a raului, orice lipsa de mila, orice lipsa de intelegere, bunavointa, simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul gratiei si gingasiei unui menuet de Mozart … este un pacat si o spurcaciune; nu numai omorul, ranirea, lovirea, jefuirea, injuratura, alungarea, dar orice vulgaritate, desconsiderarea,oricecautatura rea, orice dispret, orice rea dispozitie este de la diavol si strica totul. Acum stiu, am aflat si eu…

Nicolae Steinhardt

This entry was posted in Mari duhovnici. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *