Despre imbracaminte

“Nu este ru?ine, nici ocar? s? poarte cineva haine umilite, ci mai vârtos este lucru de laud?. Numai p?catul este vrednic de ocar? ?i de def?imare. Când p?c?tuim nu ne temem, iar de haine proaste ne ru?in?m! Cel ce iube?te pe Dumnezeu se cuvine a face voia Lui, ?i a nu fi pl?cut oamenilor, ci smerit ?i m?surat în mâncare, îmbr?c?minte, în fapte ?i în gândurile lui, ca s? nu mânie pe Domnul”. [ Sf. Atanasie ]
Fericit este poporul care are un a?a p?stor! Numai c? cei care îl au nu ?tiu s? îl pre?uiasc?. ?i în zilele noastre am avut exemple de astfel de ierarhi. Sfântul Ioan Maximovici, din San Francisco, umbla totdeauna descul?. Oamenii se scandalizau ?i îi f?ceau reclama?ie. Mai-marii s?i îi spuneau c?, drept ascultare, s? poarte înc?l??ri.
Atunci, Sfântul Ioan Maximovici ?i-a luat o pereche de înc?l??ri ?i o purta legat? pe lâng? el. Pentru c? reclama?iile au continuat, mai-marii s?i i-au cerut socoteal? despre felul cum face ascultare. Atunci, Sfântul le-a r?spuns:
“Ierta?i-m?, mi-a?i spus ca s? port înc?l??rile, dar nu mi-a?i spus s? le încal?”.
This entry was posted in Vietile Sfintilor. Bookmark the permalink.

One Response to Despre imbracaminte

  1. Alexandru says:

    Bucur?-te, Sfinte Ioane, noule f?c?tor de minuni!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *