Mania

Când vede?i un om ie?it din fire, cu atât mai mult nu-i face?i împotrivire. Nebunia lui de aceasta are nevoie, ca s? se produc?.

Cu cât mai greu v? batjocore?te, cu atât mai mult? blândete ar?ta?i-i… Cu omul acesta e ca si cu cel prins de friguri, c?ruia trebuie s?-i facem pe plac, când r?ul îl zgâl?âie mai tare.

Când o s?lb?ticiune se porne?te furioas?, fugim cu to?ii, s? facem tot a?a cu acel pe care furia îl fr?mânta. ?i s? nu crede?i, cumva, c? trebuie s? ne purt?m a?a pentru a-i face cinste; cinstim, oare, pe s?lb?ticiunea înfuriat?, pe nebunii furio?i, când ne ferim de ei? – câtusi de pu?in.

Purtarea noastr? e mai degrab? o jignire – sau, mai bine zis, nu o jignire, ci un semn de mil? ?i de omenie.

Nu vedem, oare, pe cor?bieri când vântul sufl? tare, destinzând pânzele, ca nu cumva, altfel, corabia s? se înece?

Sau pe c?l?re?ul, al c?rui cal s-a pornit nebune?te, l?sându-l în voia lui, pân? ce-i pier puterile? S? facem ?i noi la fel.

Mânia e ca ?i un foc, c? si-o flac?r? care trebuie s? mu?te din ceva. Dac? acestei fl?c?ri nu-i dai nimic s? m?nânce, repede ai dep?rtat acest flagel. Furia n-are putere prin ea îns?si, dac? nu vine cineva s-o hr?neasca. Sunte?i f?r? acoperire.

Omul acela care este prad? furiei, nu mai ?tie ce face; tu, care-l vezi cum e, meri?i, oare, vreo îng?duin??, dac? pici în aceea ?i tulburare ?i nu te întelep?e?ti deloc la o asemenea vedere?

Presupune c? ducându-te la un osp??, întâlne?ti la intrare un om beat care face gesturi urâte. Dac? pici ?i tu în aceea?i greseal?, nu e?ti cu atât mai de neiertat cu cât e?ti asemenea lui? Intâmplarea este aici, aceea?i.
S? nu crede?i c? vom fi acoperi?i de vom zice: “N-am început eu”. Aceasta este tocmai împotriva noastr?, întrucât ceea ce am v?zut nu ne-a întelep?it. Este ca si a zice: “N-am ucis eu cel dintâi”.

Dac? meri?i s? fii pedepsit, este din pricina c?, de?i ai avut o ocazie s? te în?elep?e?ti, totu?i nu ?i-ai ?inut firea.

Cuvinte Alese – Sf. Ioan Gur? de Aur

Sursa: http://catehetica.ro

This entry was posted in Predici. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *