Insemnari maica Teosemni

Crezul, în biseric?, trebuie spus în acela?i glas, de to?i, deoarece este m?rturisirea credin?ei noastre ?i trebuie s? particip?m cu to?ii la ea….este bine s? se aud? glasul m?rturisirii noastre pe p?mânt, precum ?i glasul rug?ciunii noastre, atunci când spunem la fel, împreun?, Tat?l Nostru. Dumnezeu are puterea s? duc? acest glas în toate laturile p?mântului, s? vorbeasc? sufletelor oamenilor ce se g?sesc la mii de km distan?? de noi. De aceea, s? spunem cu mult? d?ruire Crezul ?i Tat?l Nostru, într-un singur glas.
Milostenia…
…noi putem ar?ta milostenia, chiar dac? nu exist? bani sau s?raci, slujindu-le celor din jurul nostru, împ?r?ind cu cei din jur ceva bun pe care îl avem, d?ruind celor de lâng? noi ceva de care ?tim c? are mai mare nevoie decât noi, spunând un cuvânt bun cuiva care este trist, d?ruind rug?ciunea noastr?. Milostenia aceasta este mai important?, mai înalt?, deoarece se face în mod dezinteresat, este independent?. Banii la un moment dat se termin?. Milostenia inimii îns? izvor??te din dragostea lui Hristos ?i nu se termin? niciodat?.
S? cerem iertare…
 „În slujba Dumnezeie?tii Împ?rt??iri citim :„ ?i înainte de a te împ?rt??i, mergi ?i te împac? cu cei ce ?i-au gre?it.” Asta înseamn? c?, pentru a ne împ?rt?si, trebuie s? cerem noi iertare de la cei ce ne-au gre?it. Noi a?tept?m,considerând corect ?i drept, s? vin? ceilal?i s?-?i cear? iertare, cei ce ne-au gre?it. Dar aici spune, din potriv?, s? cerem iertare de la cei ce ne-au gre?it. Asta are un în?eles aparte.Dac? cineva m? mâhne?te, este firesc s? se nasc? în inima mea antipatie pentru el ?i o oarecare nemul?umire ?i repro? pentru comportamentul s?u fa?? de mine. Aceste dou? îns?, antipatia ?i repro?ul, îndep?rteaz? Dumnezeiasca Împ?rt??ire. Pentru a m? împ?rt??i, trebuie s? fiu bucuros ?i s? simt în inima mea compasiune pentru to?i. Astfel se explic? ceea ce zice Sfântul Simeon Noul Teolog:„Nu doar s? cer iertare de la cei care i-am întristat ?i i-am sup?rat eu, ci s? m? apropii cu compasiune ?i în?elegere de cei ce m-au sup?rat pe mine. Altfel, nu m? pot împ?rt??i.
Împotriva fiec?rui gând pe care nu-l dori?i, s? zice-?i:„Doamne, Iisuse…Doamne, Iisuse…Doamne Iisuse Hristoase…” Dup? trei rostiri trec toate.

„S? zice?i neîncetat: „Doamne Iisuse Hristoase, lumineaz?-mi întunericul!”, a?a încât Acela v? va lumina s? vede?i ce trebuie s? spun?i ?i s? gîndi?i.”

din  „Maica TEOSEMNI ucenica P?rintelui Pofirie

This entry was posted in Catehism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *