Spovedania curata

Dracii ?tiu c? în Ziua Judec??ii nu vor putea ar?ta p?catele spovedite de c?tre om, ele fiind iertate ?i ?terse din lista lor prin m?rturisire. Iar p?catele nespovedite vor fi f?cute publice în fa?a oamenilor, a sfin?ilor ?i a îngerilor. Dac? la spovedanie ne sfiim de duhovnic, atunci cât de mare va fi ru?inea  noastr? la Înfrico??toarea Judecat?? Lua?i aminte! Prin fa?a duhovnicului au trecut milioane de oameni si to?i au avut acelea?i p?cate. El nu v? va judeca, ci v? va ajuta s? v? m?rturisi?i” – P?rintele Ambrozie Iurasov

This entry was posted in Din toata lumea, Mari duhovnici, Ortodoxia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *