Tunom – sfantul marturisitor al Sfintei Lumini [18 aprilie]

În Sâmbăta Mare a anului 1579, potrivit cronicilor bisericești ale Cetății Ierusalimului, stăpânitorii turci au interzis patriarhului grec și creștinilor ortodocși să intre în Biserica Învierii pentru rânduita ceremonie a Sfintei Lumini.

Scrierile care se referă la eveniment nu menționează anul exact, ci spun că, în acea perioadă, patriarh al Ierusalimului era Sofronie, patriarh al Constantinopolului era Ieremia, al Alexandriei era Silvestru, al Antiohiei era Ioachim, iar sultan al Împărăției Otomane era Murat III.1

Dacă apelăm la cataloagele oficiale (sau la paginile web) ale acestor patru Patriarhi constatăm că cei patru patriarhi greco-ortodocși, într-adevăr, și-au îndeplinit îndatoririle lor în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Și dacă cercetăm anii patriarhatului fiecăruia și perioada corespunzătoare împărăției sultanului Murat III, atunci aflăm că singurul an comun pentru guvernarea celor cinci bărbați este anul 1579.2

 

Curtea și intrarea Bisericii Învierii.

În Sâmbăta Mare a acelui an, potrivit izvoarelor scrise, un grup de soldați turci au interzis intrarea ortodocșilor în Biserica Învierii. Mulțimea credincioșilor a așteptat în curtea bisericii toată ziua, chiar și după apusul soarelui.

Patriarhul grec, Sofronie IV, era în primul an al patriarhatului său. Era pentru prima dată când și-a asumat săvârșirea celei mai însemnate ceremonii a anului, însă turcii l-au lipsit de acest drept legal.

Patriarhul stătea rugându-se în partea stângă a ușii bisericii, lângă o coloană. Și deodată, în timp ce deja se făcuse noapte, coloana s-a despicat și Sfânta Lumină a izbucnit din interiorul ei. Patriarhul a aprins îndată lumânarea sa și a împărțit Sfânta Lumină credincioșilor. În câteva minute sfânta flacără s-a întins la toți cei care se aflau acolo și curtea bisericii s-a luminat. Uimiți, păzitorii turci au deschis atunci ușile bisericii și patriarhul împreună cu mulțimea ortodocșilor s-a îndreptat sărbătorește spre Sfântul Mormânt.

Coloana din partea stângă a ușii Bisericii Învierii care s-a crăpat și lângă ea autorul cărții.
Despicătura are o înălțime de 1,20m și seamănă cu o flacără care se suie în sus.

 

Evenimentele acelei zile sunt descrise în toate așa-numitele Proschinitare ale Ierusalimului, care sunt niște îndrumătoare pentru închinătorii Sfintelor Locuri. Cel mai vechi dintre aceste Proschinitare, în care se menționează despicarea coloanei, este cuprins într-un prețios manuscris care se află în Biblioteca din München. Este vorba despre de Codicele Monacensis Graec. 346 care cuprinde Proschinitarul ieromonahului Anania.3 Manuscrisul a fost scris de către ieromonahul cretan Acachie în 1634 și este o copie a vechii lucrări a ieromonahului Anania, pe care a scris-o în 1608, adică la 29 de ani după minunea pe care o descrie. Aceasta înseamnă că Anania a avut posibilitatea să adune date despre minune de la oamenii care au trăit evenimentele.

 

Prima foaie a Codicelui Gr. 346 din Biblioteca din München,
cu titlul: „Proschinitarul, cu Dumnezeul cel Sfânt,
al Sfintei Cetăți a Ierusalimului și al celorlalte Sfinte Locuri”.

 

Manuscrisul din Biblioteca din München a fost editat pentru prima dată în 1890 de către Papadopulos-Kerameus în Sankt Petersburg,4 cu o traducere simultană în limba rusă. Potrivit consemnărilor cretanului Acachie, ieromonahul Anania povestește următoarele:

„În afara Sfintei Uși, în partea de apus, sunt trei coloane de marmură. Și din coloana din mijloc se spune că a ieșit Sfânta Lumină în vremea de demult. Și este crăpată destul de mult și se vede până astăzi. Această minune a arătat-o Dumnezeu în felul acesta: Deoarece se spune că, în vremea aceea, cei care rânduiau pe patriarh nu l-au lăsat să intre înăuntru să facă sărbătoarea Învierii după obicei. În Sâmbăta Mare, seara, patriarhul cu poporul stăteau mâhniți afară în curte, având lumânările în mâinile lor. Patriarhul stătea pe tronul Sfintei Elena aproape de o coloană. Și atunci, se spune, a ieșit Sfânta Lumină din acea coloană, despre care am spus că este crăpată destul de mult. Și [Lumina] a mers în susul coloanei lângă care stătea patriarhul. Atunci s-au aprins lumânările pe care le ținea patriarhul, iar apoi a aprins și poporul, după obicei, de la acelea pe care patriarhul le ținea în mâini. Și se spune că atun ci când cei ce rânduiau au văzut ace astă minune, au deschis sfânta ușă și au intrat patriarhul și poporul și au săvârșit sărbătoarea după obicei.”

 

Istorisirea ieromonahului Anania despre coloana care s-a crăpat în Codicele Monacenis Gr. 347, 1634.
Deasupra sunt reprezentate foile 85a, 85b și 86a. München, Bayerische Staatsbibliothek.

 

Aceeași istorisire, cu câteva informații în plus, este cuprinsă în multe Proschintare ale Ierusalimului care au fost editate în secolele următoare. Cea mai veche ediție ale acestor călăuze se întâlnește la Viena în 1749, cu titlul: Proschinitarul Sfintei Cetăți a Ierusalimului, care a fost scris de păzitorul Sfântului Mormânt, arhimandritul Simeon. În lucrare se confirmă că despicarea și aprinderea coloanei a avut loc în timpul nopții. Arhimandritul Simeon scrie:

„Atunci patriarhul a stat afară în curtea bisericii, în Sfânta și Marea Sâmbătă, cu poporul până spre seară, cu mare mâhnire rugându-se din tot sufletul Domnului. Și patriarhul s-a suit pe tronul Sfintei Elena [care era] lângă o coloană. Și rugându-se patriarhul împreună cu poporul, o, iubirea Ta de oameni, Stăpâne!, s-a despicat o coloană și a ieșit Sfânta Lumină afară. Atunci patriarhul a aprins în grabă lumânările pe care le ținea în mâinile sale, iar din mâinile lui a aprins poporul lumânările spre sfințirea lui”.5

 

Fragmentul care se referă la coloana care s-a despicat
în Proschinitarul lui Simeon, Viena 1749, p. 19.

 

În ediția de la Viena se menționează un eveniment în plus, care are legătură cu un emir arab, pe nume Tunom. Acesta în vremea minunii se afla în curtea Bisericii. Când a văzut aprinderea coloanei a conștientizat autenticitatea minunii și a mărturisit coreligionarilor lui puterea lui Iisus Hristos. După ce a discutat cu ei în contradictoriu, această mărturisire a lui a fost pricina de a fi executat și de a i se da trupul focului spre ardere.6 Astăzi el este considerat oficial drept mucenic al Ortodoxiei, pomenirea lui se savarseste la 18 aprilie, iar moaștele lui se află în Mănăstirea Megali Panaghia din Ierusalim.

 

Sfântul Mucenic Tunom și în spate coloana care arde, în icoana
care se află în Mănăstirea Megali Panaghia din Ierusalim.

 

O altă descriere însemnată a minunii despicării coloanei o întâlnim în Cronica monahului moldovean Partenie Agheev,7 care a vizi tat Ierusalimul în 1845. În volumul al doilea al Cronicii sale, monahul Partenie pomenește următoarele:

 

„Această coloană este cinstită atât de ortodocși, cât și de neortodocși, chiar și de armeni. Aș dori să scriu ceva despre această întâmplare, despre felul în care creștinii ortodocși răsăriteni, în unanimitate, vorbesc despre această întâmplare și turcii înșiși confirmă ceea ce ei afirmă. Pe un zid există o placă de marmură cu inscripție și ei susțin că textul se referă la această întâmplare, dar nu am putut să o citim, deoarece este scrisă cu litere siriace, în limba arabă. Deci, doar am auzit despre acest caz, dar nu am putut să citesc… Trecuse deja mai mult de o jumătate de oră și încă nu-și făcuse apariția Sfânta Lumină. Ziua era luminoasă și frumoasă. Patriarhul stătea în partea dreaptă, când, deodată, a căzut un trăsnet și coloana din mijloc de pe latura din stânga s-a despicat și din despicătură și-a făcut apariția un foc. Patriarhul a ridicat și a aprins lumânările, ca apoi toți ortodocșii să-și aprindă lumânările de la el”.8

 

Relatarea monahului moldovean este deosebit de importantă, deoarece confirmă că datele despre despicarea coloanei și aprinderea focului erau înregistrate pe o placă de marmură cu litere siriace. Ceea ce are importanță este faptul că în amândouă cazurile – fie că coloana a fost lovită de trăsnet, fie că s-a despicat și focul s-a aprins singur – este vorba despre o minune, deoarece patriarhul care stătea lângă ea, și-a aprins lumânarea de la focul produs.

Dar dacă un foc sau o descărcare electrică au străbătut coloana cu o tensiune atât de înaltă, acum 430 de ani, atunci urmele sale trebuie să fie încă vizibile. Despicătura pare, într-adevăr, să fie arsă și erodată de foc. În ce măsură însă aceste urme de eroziune pot fi depistate și certificate științific?

La Paștile anului 2008, coloana despicată a devenit obiect de cercetare a fizicianului Andrei Volkov. Fizicianul rus, a trimis niște fotografii cu rezoluție mare ale despicăturii unui compatriot de al său, omului de știință și profesorului Evghenii Mihailovici Morozov,9 care este considerat unul dintre cercetătorii de vârf din toată lumea în domeniul științific al Fracture Mechanics10 (Mecanica Ruperilor Μaterialelor) și a Physics of Strength of Materials (Fizica Rezistenței Materialelor).

 

 

Profesorul Evghenii M. Morozov și ultima sa lucrare științifică întitulată
„Mecanica Ruperilor de Elastoplastic”, care prezintă rezultatele cercetărilor
contemporane de laborator privitoare la Teoria fisurilor și cercetează aspectele
comportării corpurilor care au suferit fisuri, de la criteriile dezvoltării lor
până la cele mai complicate aspecte ale Mecanicii Ruperilor Materialelor.

Profesorul Evgheni M. Morozov, după ce a analizat în amănunt fotografiile despicăturii – cum este cea reprezentată în stânga – a ajuns la concluzia că ea a putut fi pricinuită numai în urma unei des cărcări electrice.

Andrei Volkov, care a colaborat cu Evghenii M. Morozov în această problemă, menționează următoarele în interviul său pentru ziarul Vera:

 

Вот это совпадение, что именно на Пасху, когда Огонь не сошёл, появилась трещина, – разве не чудо? Можно, конечно, усомниться, мол, всё было подстроено и трещину на колонне сделали искусственным путём. Мы обратились за консультацией к Евгению Михайловичу Морозову – он ведущий специалист в области механики разрушения не только в России, но и в мире, автор более 800 научных работ по этой теме. Евгений Михайлович исследовал предоставленные ему подробные снимки трещины и однозначно заключил, что она могла появиться только в результате электрического разряда, такова её структура. О чём это говорит? Что подделать трещину никак не могли: это ж какой электрогенератор нужно иметь, да ещё в XVI веке, когда о существовании электричества понятия не имели!11 „Această coincidență, că tocmai la Paști, atunci când nu a coborât Lumina, s-a arătat fisura, nu este o minune? Desigur, poate spune cineva că toate acestea au fost dinainte aranjate și că despicătura din coloană a fost produsă în mod artificial. Pentru informații ne-am adresat lui Evgheni Mihailovici Morozov care este specialist de vârf în domeniul Mecanicii Ruperilor Materialelor nu numai în Rusia, ci în toată lumea și care a scris mai mult de 800 de studii științifice în această privință. Evgheni Mihailovici a cercetat fotografiile cu fisura și a declarat clar că ea, așa cum îi este structura, a putut apărea numai ca rezultat al unei descărcări electrice. Ce înseamnă aceasta? Că a fost cu desăvârșire cu neputință ca cineva să producă această despicătură. Închipuiți-vă, cât de puternic transformator ar fi trebuit să aibă cineva, și mai ales în secolul XVI, când oamenii nu aveau nicio idee despre existența energiei electrice? Așadar, mărturia este adevărată.

 

Punctul de vedere științific al lui Evghenii Morozov are, fără îndoială, o mare autoritate și adeverește izvoarele scrise care se referă la minunea despicării coloanei. Voiam însă să am și un al doilea punct de vedere asupra problemei. De aceea, m-am adresat unuia din marii oameni de știință greci în domeniul Mecanicii Ruperilor Materialelor, profesorul Gheorghios A. Papadopulos,12 de la Universitatea din Atena, căruia i-am trimis fotografiile fisurii.

 

 

Profesorul Gheorghios A. Papadopulos.

După ce a examinat fotografiile, profesorul Papadopulos și-a exprimat părerea că despicătura coloanei a fost produsă, într-adevăr, de o descărcare electrică, care s-a manifestat în același timp cu o undă seismică ce a avut loc de jos în sus. Această dublă uzură a coloanei – descărcare electrică+undă seismică – o consideră inexplicabilă și de aceea trage concluzia că „aici se poate spune că este vorba numai despre o minune”. De unde a venit descărcarea electrică, rămâne un fapt necunoscut din punct de vedere științific. În răspunsul său la cererea mea făcută prin email, profesorul Papadopulos spune următoarele:

 

„Iubite Domnule Skarlakidis, 

Vă mulțumesc pentru email-ul Dvs. din 31/1/2010. Nădăjduiesc să ajut puțin la valoroasa Dvs. lucrare. De 35 de ani mă ocup cu Mecanica Experimentală a Ruperilor Materialelor, în Laboratorul de Rezistență a Materialelor din cadrul Institutului Politehnic Național Metsovio și cred că acolo unde nu există explicație științifică există minune.

Nu am niciun motiv să pun la îndoială manuscrisul din anul 1634 ce se află în Biblioteca din München, în care se menționează chipul minunat al despicării coloanei, precum și cele ce au urmat. Adică faptul că patriarhul grec și-a aprins făclia de la această Lumină. Cred că nu se poate pune la îndoială o minune și, mai ales, când există mărturii, așa cum ați arătat.

Observând despicătura din fotografii, am putea trage concluzia că ea este rezultatul unei duble uzuri: combinația între descărcare electrică (probabil un trăsnet puternic) și o puternică vibrație seismică. Descărcarea electrică, datorită înaltei temperaturi din acel moment a fărămițat materialul coloanei în lungimea unui brâu îngust. Unda seismică de suprafață a corodat coloana prin oscilare răsucită. Această coroziune concomitentă a avut drept rezultat pornirea despicării de la baza coloanei în sus în zigzag (așa cum se vede în fotografie, traseul despicăturii nu este în linie dreaptă) de-a lungul brâului fărămițat de trăsnet.

Dacă, într-adevăr, s-au petrecut cele spuse mai sus, inexplicabilă rămâne această concomitentă combinație de uzură a coloanei.

Prin urmare, aici se poate spune că este vorba numai despre ominune.

Iubite Domnule Skarlakidis, vă felicit pentru strădania Dvs. și vă doresc din tot sufletul realizări deosebite.

 

Cu prețuire,

 

Gheorghios Papadopulos

Profesor de Mecanică,

Laboratorul de Rezistență a Materialelor,

Universitatea din Atena

 

 

 

Cu faptul minunat al coloanei care s-a despicat și s-a aprins se încheie lunga noastră călătorie de-a lungul veacurilor legată de minunea Sfintei Lumini. Călătoria noastră a început în jurul anului 330, prin referirea aprinderii candelei așezată pe Mormântul lui Hristos de către Sfântul Grigorie Luminătorul, și s-a încheiat în anul 1579 cu evenimentul pe care deja l-am cercetat. Mărturiile adunate sunt în număr de 43 și fiecare le poate evalua după propria sa judecată. Cercetând pe scurt aceste mărturii, merită să consemnăm trei caracteristici deosebite.

În toate istorisirile există un parametru comun: Referirea la o lumină sau flacără-foc sau fulger, care coboară din cer în fața mulțimii, într-o epocă în care nu exista nici electricitate, nici posibilitatea producerii artificiale a unui astfel de fenomen.

A doua caracteristică importantă este aprinderea candelei neadormite și luminarea unui Mormânt gol, întunecos și pecetluit. Eveniment care s-a petrecut astfel cel puțin șase secole. Luminarea interiorului Mormântului nu se realiza desigur numai de la strălucirea candelei neadormite, ci mai ales de la Lumina care ieșea din însăși piatra pe care a fost pus Trupul lui Iisus.

A treia caracteristică importantă care este menționată în multe istorisiri este sincronizarea celor două fenomene de mai sus. Adică pogorârea Luminii cerești, aprinderea simultană a candelei și luminarea interiorului Mormântului. Sincronizare care este posibil să se realizeze, și atunci și acum, numai prin lucrarea dumnezeiască.

S-a amintit deja că în prezenta scriere nu sunt cuprinse mărturiile de după 1579 (deși există multe) și nici cele mai noi, deoarece, pe de o parte, se va crea o saturație de informații, iar pe de altă parte, spațiul necesar pe care l-ar cere așa ceva ar fi prea mare. Mai mult, structura scrierii este pur istorică și orientarea este îndreptată exclusiv către primele veacuri în care se menționează minunea. Cu toate acestea, s-a considerat necesar să se includă unsprezece mărturii mai noi, care prezintă un interes deosebit.

Primele două dintre aceste mărturii provin de la doi martori oculari: monahul moldovean Partenie (1846) și arheologul englez Warren, care a trăit minunea de patru ori la rând, în perioada 1867-1870. Cu aceste două istorisiri, numărul total al mărturiilor istorice se urcă la numărul final de 45.

Următoarele șapte mărturii provin de la cinci patriarhi greci și doi episcopi, care au fost conducătorii ceremoniei și care descriu minunea exact așa cum au trăit-o în interiorul Sfântului Mormânt. În felul acesta vom avea o imagine completă despre ce se întâmplă în mod real în interiorul Mormântului în clipa când se arată Sfânta Lumină.

A zecea mărturie mai nouă, care, de asemenea, prezintă un interes deosebit, provine de la singurul om care a trăit minunea în interiorul Mormântului, fără să aibă dreptul s-o facă. Este vorba despre monahul grec Mitrofan care, în Sâmbăta Mare a anului 1926, s-a ascuns deasupra tavanului Sfântului Mormânt cu scopul de a trăi minunea de aproape.

A unsprezecea, și ultima mărturie mai nouă este a chiar a autorului cărții de față și se referă la Sâmbăta Mare a anului 2008. Să începem cu această mărturie personală.

 Preluat de pe: http://www.skarlakidis.gr

 —————————

1. În Proschinitarul Sfintei Cetăți a Ierusalimului și întregii Palestine, la pagina 49, care a fost editat în 1787 la Viena de către Hrisanthos Prussis, se menționează că evenimentul s-a săvârșit „în vremea Preafericiților Kyr Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, Ieremia, Patriarhul Constantinopolului, Silvestru, Patriarhul Alexandriei și Ioachim al Antiohiei, și al împărăției sultanului Murat”.

2. Sultanul Mourat Khan III a împărățit în perioada 1574-1595, Patriarhul Ierusalimului, Sofronie IV, în perioada 1579-1608, Patriarhul Constantinopolului, Ieremia II, în perioada 1572-1579, Patriarhul Alexandriei, Silvestru, în perioada 1569-1590 și Patriarhul Antiohiei, Ioachim IV, în perioada 1553-1592. Singurul an comun este 1579.

3. Manuscrisul ocupă numărul 346 în catalogul lui Ignaz Hardt, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum bibliothecae regiae Bavaricae, vol. 3, München 1812, p. 547-48.

4. Α. Papadopulos-Keramevs (ed.), Προσκυνητάριον της Ιερουσαλήμ και των λοιπών αγίων τόπων 1608-1634 [Proschinitarul Ierusalimului și al celorlalte Sfinte Locuri], p. 17.

5. Simeon, Προσκυνητάριον Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ [Proschinitarul Sfintei Cetăți a Ierusalimului], Viena 1749, p. 19.

6. În ediția din Viena se arată următoarele referitor la emirul arab: „Sunt și niște cuie înfipte în pământ, în fața pragului Sfintei Uși, încă din vremea aceea în amintirea minunii săvârșite. Spun că ele au fost înfipte acolo de un emir, care văzând acea uimitoare minune, a crezut îndată în Hristos și strigând: Una (singură) este (adevărată), credința creștinilor!, a înfipt acele cuie unul cîte unul în piatră ca într-o ceară moale. Și acesta a mărturisit prin ardere în foc” (Simeon, Προσκυνητάριον Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ [Proschinitarul Sfintei Cetăți
a Ierusalimului], Viena 1749, p. 20). Istorisirea despre cuie este menționată pe scurt și în manuscrisul din München, astfel: „Se află niște cuie înfipte jos în pământ, înaintea sfintei Uși. Se spune că au fost înfipte în acea vreme” (f. 87a).

7. Monahul Partenie s-a născut la Iași, în anul 1807.

8. Traducere din ediția Monk Parthenius, „Holy Week and Pascha in Jerusalem”, Orthodox Life 34, 2 (1984), New York, Jordanville.

9. Evghenii Mihailovici Morozov, s-a născut în 1927 și este Doctor în Științe Tehnice și profesor de Fizica Rezistenței (Physics of Strength) la Institutul de Fizică Mecanică din Moscova. A creat ecuații matematice, programe în CAE (computer-aided engineering) și a dezvoltat teorii speciale referitoare la caracteristicele de rezistență a materialelor în formarea fisurilor și la limitele rezistenței materialelor. Cariera lui academică și de cercetare a început în 1951 și, după multe distincții și premii, continuă și astăzi.

10. Mecanica Ruperilor Materialelor este știința care se ocupă cu cercetarea ruperilor și a formei fisurilor în materiale. Folosește metode de mecanică analitică ca să calculeze puterea exercitată la formarea unei fisuri, precum și cu metode experimentale care calculează rezistența unui material la ruperea și fisurarea lui.

11. Ziarul Vera, 21 aprilie 2009.

12. Gheorghe A. Papadopoulos este Profesor de Ingineria Materialelor de la Universitatea din Atena și autor al mai multor cărți și articole științifice în domeniul Mecanicii Ruperilor. Vezi G.A. Papadopoulos, Fracture Mechanics: The Experimental Method of Caustics and the Det. – criterion of Fracture, Londra 1993, și G.Α. Papadopoulos, Experimental Mechanics of fracture (Optical Methods of Stress Analysis), Αtena 2000.

This entry was posted in Din toata lumea, Ortodoxia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *