Sotia imparatului

So?ia împ?ratului p?gân Maximilian în timpul preg?tirii pentru Sf. împ?rt??ire sta aproape numai de Dumnezeu. So?ia împ?ratului Maximilian – Maria – întrebuin?a întotdeauna dou? zile pentru a se preg?ti pentru Sf. împ?rt??ire. în acele dou? zile, în care medita numai la cele cere?ti, nu se l?sa conturbat? prin nimic, ci se retr?gea în odaia ei rugându-se.

Odat? fiul ei iubit, c?l?tor de mult prin ??ri str?ine, se reîntoarse chiar în timpul când mama sa se preg?tea pentru împ?rt??ire ?i plin de dor voia s? intre la dânsa spre a o saluta. Servitoarea îl opri ?i anun?? apoi pe împ?r?teas?, care r?spunse: “Abia poimâine pot s?- mi strâng în bra?e pe iubitul meu fiu, c?ci ziua de azi e hot?rât? pentru a m? cur??i pentru un p?cat f?cut, iar cea de mâine pentru a primi Sfânta Cuminec?tur?. Aceste dou? zile trebuie s? le jertfesc Dumnezeului meu, ?i nu pot fi scurtate nici pentru iubirea cea mare ce o p?strez fiului meu”.

Dr. Ep. Gr. Co?ma 1000 pilde pg. 89

This entry was posted in Pilde. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *